Legionář Rudolf Horák – jeden z mnoha

Když se tak dívám kolem sebe tak pozoruji, že skoro v každé druhé rodině byl někdo v legiích. 🙂

I naše rodina byla tímto „postižena“. Můj praděda z matčiny strany byl ruský legionář a jsem na něho patřičně hrdý nejen že přežil 1.světovou, ale hlavě sibiřskou

Rudolf Horák v četnické uniformě

Rudolf Horák

anabázi , řádění bolševiků a také že se k nim nepřidal.

 

Rudolf Horák se narodil 27.7.1895 v Dubicku -okr. Šumperk, d.o. Šumvald, a zemřel po druhé válce 10.10.1947 v Uničově.

syn Jana Horáka, podruha v Dubicku a Marie roz. Vaňkové, dcery nádeníka ve Václavově, před 1. sv. válkou studoval na škole měšťanské a pak na odborné škole pokračovací, povolání má v záznamech  – krejčí, a politickou příslušnost sociální demokrat. číst dál

Cvičení protiletadlové obrany v Jugoslávii 30. léta

Občas se dostanu k materiálům o kterých jsem vůbec nevěděl že existují resp. ho zase tak moc nezajímají a proto je nehledal. Dostalo se mi do rukou soukromé

Miroslav Matzenauer, dělostřelecký pluk 152 , Olomouc - Tabulový vrch

Miroslav Matzenauer, dělostřelecký pluk 152 , Olomouc 

fotoalbum pana Matzenauera z Olomouce. Zdědil to po svém otci Miroslavu  Matzenauerovi, nar.17.12.1910 v Olomouci album,

kde jsou naši vojáci na nějakém „výletě“, cvičení v tehdejší „Jugoslávii“.

Po zaslání dotazu na Vojenský historický ústav Praha, přišla zajímavá odpověď : číst dál