zpracovala: Tina Wells

Možná jste už navštívili nebo slyšeli o zaniklé a dneska už trochu záhadné obci Hutov u Jiříkova. Tady je stručná historie této obce vlastně podniku rodiny Latzelů, přímo od potomků zakladatele obce. Život tady nebyl asi žádné peříčko a aby jste si vydělali na obživu stálo vás to hodně potu a dřiny. Celé se to tady točilo kolem břidlice, která se používala jako stavebni materiál resp. tašky na střechu.  

Podle městské kroniky v Jiříkově (Girsig) – George Latzel zahájil těžbu břidlice v padesátých letech 19.  století za pomoci několika svých bratrů.

George Latzel se narodil v roce 1820 v Endersdorfu / Ondřejovicích ( Zlaté Hory) George Latzel a Terezie Hauke ​​- nejstarší z jedenácti dětí. Někdy v letech 1828 až 1830 se rodina Latzelových přestěhovala do  Moravského Berouna. Obě domény patrně vlastnila stejná šlechtická rodina. Ve všech záznamech o narozeních dětí a vnoučat v Barn / Moravském Berouně/ byl George (starší) horníkem (pravděpodobně břidlice).

Nejvýznamější stavbou ve vsi k níž se také pojily největší pozemky byl statek u kotelíka, který pronajímali majitelé , rodina Weinlichů – Jiříkovských starousedlíků, kteří se posléze přestěhovali do Olomouce. Jednalo se o smíšenou rodinu, jejíž německou část po válce odsunuli.

Není známo, jaké vzdělání měl George (nar. 1820), nebo zda kdykoli sloužil v armádě. Pravděpodobně se naučil těžební proces a zpracování břidlice u svého otce. Rovněž není známo, jak získal povolení zahájit těžbu břidlice, kterou našel poblíž Jiříkova – s pomocí jeho bratrů. George byl v životě ženatý čtyřikrát. První dvě manželky byly Johanna Kopp (pět dětí) a Anna Ditrrich (šest dětí). Johanna a Anna bydlely v Moravském Berouně, kde se všechny děti narodily v letech 1843-1864. George pracoval v Hutdorfelu a těžil břidlici a případně kusy štípal a krájel na šindele, aby se vrátil do Moravského Berouna (nebo jiných komunit), aby zásoboval stavební průmysl. Po smrti Anny -se George oženil s hospodyní, která pracovala v Jiříkovském kostele v roce 1865. Myslíme si,  že svoji rodinu posléze přestěhoval do Hutova nebo Jiříkova.

V naší rodině koluje příběh, že došlo k těžařské nehodě, která způsobila, že jeden člen rodiny byl slepý a druhý zemřel. Záznamy naznačují, že příběh je pravdivý. V lednu 1878 – Georgeův syn – August – zemřel na mozkové krvácení – záznam o úmrtí však neuvádí, zda bylo krvácení způsobeno nemocí nebo nehodou. Sčítání lidu z roku 1880 naznačilo, že další syn – Karl – byl slepý.

V roce 1885 – Hugo Latzel (dítě č. 7) a jeho manželka a děti odjeli do Ameriky – odjeli z Hamburku a přijeli do New Yorku. Poté odjeli železnicí přes celou zemi do Nebrasky. Sledovali další emigranty ze severní Moravy a členy rodiny do Nebrasky, aby využili zemědělskou půdu, kterou bylo možné získat za minimální poplatky. Zastavili se krátce v Columbuse v Nebrasce, který pravděpodobně navštívil s dalšími přistěhovalci z Jiříkova, kteří se tam usadili. Shromáždili zásoby a odcestovali na sever do Holt County v Nebrasce a zakoupili malou farmu. Holt County byl v té době řídce osídlen a jejich farma se nacházela kousek od města. Museli se spolehnout na sousedy a další členy rodiny, kteří již založili své nové domovy poblíž. Rodině se v Nebrasce dařilo a většina dětí našla manžely z jiných rodin, kteří také pocházeli ze severní Moravy. Několik Hugových neteří také emigrovalo v letech 1890 a 1899 do Nebrasky, vdalo se a mělo děti. (Poznámka – Hugo je dědeček mého dědečka – Tina Wells)

George Latzel pokračoval ve zpracování břidlice z Hutova s ​​pomocí alespoň jednoho bratra – Franze. Někdy na konci 80. let – George a Franz se rozhodli postavit kapli ve prospěch rodiny a dělníků, kteří tam pracovali a žili. Kaple byla postavena z místního kamene a břidlice s Georgem financováním architektonických plánů a zařízení a postavena obyvateli Hutova. Kaple byla definitivně zasvěcena a připravena k použití v roce 1899 poté, co byla budova a pozemky, na nichž sídlila, věnovány olomoucké arcidiecézi.

Architektonické plány hutovské kaple byly nalezeny v archivu v Krnově

Georgeova třetí manželka zemřela v roce 1899 a poté se oženil se svou čtvrtou manželkou – Marií Tilscherovou. Po mnoho let byla nejmladší sestrou jeho zetě a služebnicí v domě Latzel. O několik měsíců později George smutně zemřel – svůj břidlicový důl a šindelový obchod zanechal své nové manželce. Byl pohřben v kryptě pod oltářem.

Významnou stavbou byl v obci zádumší kostelík sv. Anny, jenž byl postaven v novorománském stylu. Jako pozdější místo pro uložení ostatků majitele okolních břidlicových dolů. Ještě po válce byl cílem tradičních poutí. Mše se zde sloužily ještě v padesátých letech ThDr. Františkem Vaňákem. Posléze v době pronásledování církve ze strany komunistického režimu byl kostelík s varhany, lavicemi, oltářem opuštěn…
To nejhorší mělo teprve přijít. V šedesátých letech Do vesnice si přijeli povizazit horníci z Ostravska, kteří zdebyli na zemědělské brigádě. Pravděpodobně ožralí vylomili dveře do chrámu sochorel rozbili náhrobní desku a z hrobové jámy odcizili snubní prsten a lebku nebožtíka ještě s pramenem vlasů. Lebku posléze narazili před chrámový vchod na kůl. p. Karel s R. Ichou? a V. Měrákem ji uložili zpět.
V té době nebo možná už dříve byly zcela zlikvidovány kvalitní varhany rozlámáno zábradlí a silně poškozen oltář.
Kostel byl však stále ve velmi dobrém stavu, kdy nebylo problémem jej uchovat jako hezkou krajinnou dominantu. mezi tím zpustly dalsí domy a konečnou tečku za zkázou Hutova udělali údajní divocí trempové zapálením zbytků přilehlého statku.
zdroj: info tabule pohozená v areálu.
pravděpodobně Georgeova 3.svatba s Julianou a Hugo a Maria Anna 1865 před kaplí v Hutově.

O několik měsíců později se Maria provdala za předáka a  pokračovali v práci v dole za pomoci Georgova bratra Franze, který zůstal v Hutově až do své smrti v roce 1906, a dalších členů rodiny. Podle dopisů zaslaných do Nebrasky a Jiříkovské kronice prodala Maria a její manžel ve 30. letech česky mluvícímu páru, který se do Jiříkova přestěhoval z jiné oblasti Moravy nebo Čech. Důl provozovali až do padesátých let. Jak lidé začali používat asfaltové šindele, poptávka po břidlicových šindelech se snížila. Vybavení kaple bylo prodáno a budova uzamčena. Domy a další budovy shořely.

Hugo Latzel s rodinou okolo roku 1895

Podle článku v Rýmarovském Horizontu – migrující zemědělští dělníci vyrušili George ze svého místa odpočinku v 60. letech, hledali cennosti, o nichž si mysleli, že byly během druhé světové války zde ukryty.

Holt Co Farm fotografie farmy v Nebrasce – fotka je z roku 1914 ukazuje část domu, který postavili. A typickou farmu v Nebrasce, ale pravděpodobně to není farma Latzel.
Adoph Latzel a Mary Miller
Adolf Latzel 1914

Adolph byl ženatý s Mary Miller (Muller) – narodila se zde v Nebrasce Eduardovi Mullerovi (nar. v Rešově) a Monice Schrier (nar. v Těchanově). Eduard emigroval do Nebrasky v roce 1871 se svou první ženou. Monika přijela v roce 1877 – cestovala s několika sourozenci a jejich rodinami.

Dnes známé potomky Latzelů můžete nalézt v Rakousku, Německu a Spojených státech.

Tina’s House

Fotogalerie zde

Reference:

1. Genealogie – Hugo Latzel – https://www.familysearch.org/tree/person/details/KNQK-NFP – bezplatné uživatelské jméno a heslo

2. Martin Pytr – www.czechkin.com – profesionální genealog, historik, překladatel

3. Digitální archiv pro severní Moravu – http://digi.archives.cz/da/ – Farní matriky, Městské kroniky, Sčítací záznamy

4. Rodinné vzpomínky a příběhy

5. Článek v novinách – https://www.rymarov.cz/images/Rymarovsky_horizont/2006/23-2006.pdf

6. Sdružení Staré Sovinecko – Důlníci Hutov Foto – Věřím, že 2 muži v dolním rohu jsou George a Franz Latzel, všimněte si, že několik žen drží paličky, přiblížíte se k hornímu středu fotografie – můžete vidět věž kaple. Hádám, že tato fotografie byla pořízena v 90. letech 20. století po dokončení kaple a předtím, než George zemřel v roce 1899.

7. KRAJINA BŘIDLICE – http://www.krajinabridlice.cz/ – informace o těžbě břidlice na severní Moravě. Najednou měli videonahrávku ukazující, jak byla břidlice rozřezána na šindele

8. Severomoravský imigrační projekt – Tina Wells – https://cutt.ly/PwK0vu0 – probíhající práce

9. Několik pohlednic a fotografií – http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=10975

10. Odkaz na Jiříkovskou kroniku je zde.


tmwellsgenealogy@gmail.com