zdroj:http://www.thefirstairraces.net/

II. letecké setkání, 31. července

Organizátoři samozřejmě chtěli splnit slib držitelům vstupenek na poslední den. Piloti zároveň zcela oprávněně odmítli jednoduše odložit poslední den schůzky. Řešením bylo rychle zorganizovat nové setkání s novými soutěžemi a novými prize money. To vyžadovalo rychlou akci všech stran, ale Österreichische Aëronautische Kommission nebyl příliš citlivý. Její prezident obdržel nezbytnou žádost až ve středu ráno. Ve stejné odpoledne dorazil doprovodný podrobný návrh a v devět hodin večer urgentní telegram od Wiener Neustadt.

Podle jejích pravidel se komise sešla až v pondělí, a pozvání na schůze musí členové obdržet tři dny předem. Nová událost, pro kterou bylo požadováno povolení, se uskuteční o čtyři dny později, již v neděli, takže pravidelné pozvání na schůzku o této události samozřejmě nepřicházelo v úvahu. Organizátoři ve Wiener Neustadt již oznámili schůzku a vylepili plakáty a piloti obléhali předsedu komise s žádostí o výjimečné povolení schůzky pokračovat.

Teprve po zvážení, že nová schůze byla pouze náhradou za zrušený třetí den první schůzky, a že obec Wiener Neustadt bude muset zaplatit škody držitelům vstupenek a dalším, kterým bylo řečeno, že schůzka bude trvat tři dní, kdy se její předseda zcela výjimečně bez zasedání komise rozhodl jménem komise povolit, aby se schůze konala. V rozhodnutí bylo jasně uvedeno, že takové pozdní vynucené a mimořádné kroky už nikdy nebudou povoleny. Bylo rozhodnuto, že v budoucnu musí být žádosti o konání leteckých schůzí podány nejméně čtrnáct dní před zasedáním. Dále bezpochyby, protože předchozí schůze se neřídila pokyny FAI, prezident požadoval, aby se v budoucnu smí účastnit soutěží pouze piloti, kterým byl udělen rakouský pilotní průkaz. S tím by mohlo pokračovat druhé setkání.

Došlo k několika změnám pravidel a soutěží. Jak předepsala komise, vstup byl omezen na piloty s licencí. Krátce před schůzkou složili Karl Warchalowski a Wilhelm Booms, kteří byli na předchozí schůzce považováni za „Jungflieger“, zkoušky a byly jim uděleny licence. Pravidla soutěže se od prvního setkání v určitém ohledu lišila. Samozřejmě nebyl žádný „Jungfliegerpreis“. Cena za vytrvalost by nebyla udělena za nejdelší celkovou dobu letu schůzky, ale za nejdelší nepřetržitý let s minimální dobou 30 minut. Podobná vytrvalostní soutěž by proběhla pro důstojníky, kteří by mohli soutěžit pouze o čestnou cenu, a pro které byl minimální čas pět minut. Bylo také rozhodnuto o minimálním požadavku na výškovou soutěž, kde by bylo zapotřebí 100 metrů. Rychlostní soutěž by byla na kratší vzdálenost jednoho kola. Cena pro cestující by byla odměna za nejdelší let v délce nejméně tří kilometrů s nejkratším vzletem. Vítězství v cenách by také ztížil požadavek minimálního počtu soutěžících: O ceny pro vytrvalost a pro cestující minimálně tři a pro ceny pro nadmořskou výšku, rychlost a důstojníky dvě. Několik cen bylo věnováno sponzory. Rychlostní soutěž by byla na kratší vzdálenost jednoho kola. Cena za osobní lety by byla oceněna za nejdelší let v délce nejméně tří kilometrů s nejkratším vzletem. Vítězství v cenách by také ztížil požadavek minimálního počtu soutěžících: O ceny pro vytrvalost a pro cestující minimálně tři a pro ceny pro nadmořskou výšku, rychlost a důstojníky dvě. Několik cen bylo věnováno sponzory. 

Rychlostní soutěž by byla na kratší vzdálenost jednoho kola. Cena za osobní lety by byla oceněna za nejdelší let v délce nejméně tří kilometrů s nejkratším vzletem. Vítězství v cenách by také ztížil požadavek minimálního počtu soutěžících: O ceny pro vytrvalost a pro cestující minimálně tři a pro ceny pro nadmořskou výšku, rychlost a důstojníky dvě. Několik cen bylo věnováno sponzory. Vítězství v cenách by také ztížil požadavek minimálního počtu soutěžících: O ceny pro vytrvalost a pro cestující nejméně tři a pro ceny za nadmořskou výšku, rychlost a důstojníky dvě. Několik cen bylo věnováno sponzory. Vítězství v cenách by také ztížil požadavek minimálního počtu soutěžících: O ceny pro vytrvalost a pro cestující nejméně tři a pro ceny za nadmořskou výšku, rychlost a důstojníky dvě. Několik cen bylo věnováno sponzory.

Neděle 31. července

Počasí z města vypadalo dobře, s oblohou bez mraků a téměř úplným klidem, který sliboval perfektní podmínky, ale na letišti bylo docela větrno. Davy byly menší než v předchozích dnech, ale Südbahn stále tvrdil, že přepravil 6000 návštěvníků. Na straně letiště, které čelilo Wiener Neustadt, byla stále spousta návštěvníků, ale Klubraum a další oblasti omezené na platící návštěvníky byly méně populární. Vypadalo to, že většina zástupů jsou místní obyvatelé z Wiener Neustadt, a že byli většinou spokojeni s volnými plochami. Mezi hosty byla vévodkyně Antonia von Parma a její dcery, princ Don Jaime von Bourbon,

Ve čtyři hodiny, kdy výstřel z děla oznámil začátek setkání, foukal přes letiště silný vítr, silnější než v prvních dvou letových dnech. Aby toho nebylo málo, foukalo z jihovýchodu, ze směru Wiener Neustadt, což znamenalo, že letci měli během vzletů vítr zezadu. Do večera nebylo mnoho naděje na klidnější počasí.

Návštěvníci, kteří si uvědomili, že až do večera nemohou letět, trávili čas procházkami v hangárech, které vždy měly co zajímavého nabídnout. Bylo tu několik novinek: Stroj postavený Otto Hieronymem pro Laurin & Klement, zcela rakouský produkt, protože motor také vyráběla tato společnost. Nechyběl ani neobvyklý dvojplošník „Minimus“ Hanse Rittmeistera von Umlauffa, který podle svého návrhu postavil Jakob Lohner & Co. Před hangárem č. 19, který obsahoval Voisiny hraběte Alexandra Kolowrata, byla vždy skupina zvědavců. Zjevně se méně zajímali o stroj než o zábavnou podívanou, kterou vlastnil hangár, kdo to tam zvládl jako doma, za předpokladu, že je to zábava: Ve dveřích byla opice, která hrála triky s roztomilým psíkem. V hangáru Iga Etricha bylo vidět, že Illner je zaneprázdněn prací při opravě některých škod, které Taube utrpěl během cvičného letu. Bohužel by to nedokázalo udělat tak jemné lety jako před třemi týdny.

Ke sedmé hodině se konečně utlumil vítr a rychle, jeden po druhém, byli dva Warchalowski Autobiplany vytlačeni na letiště. Jako první se posadil na místo Karl Warchalowski, který začal s vytrvalostí a výškou. Několik minut po něm odstartoval Adolf Warchalowski, jen kvůli rychlostní soutěži. Poté, co dokončil kolo, přistál, zatímco Karl Warchalowski obíhal pole téměř půl hodiny a neustále šplhal výš a výš. Brzy poté, co přistál Adolf Warchalowski, se objevil von Liebenův stroj Wright-Knoller. Tentokrát to nebyl Wiesenbach při kontrolách, ale Hauptmann Petróczy, který sdílel stroj, který von Lieben dal k dispozici armádě. Chystal se pro cenu důstojníků. Pravidelným pomalým letem tři až čtyři metry nad zemí ovládal pole. Zůstal ve vzduchu déle než tři čtvrtě hodiny a čím déle zůstal ve vzduchu, tím více působil na diváky dojmem pevného a praktického cestování letadlem. Pokaždé, když stroj prošel diváckými oblastmi, pilota srdečně potěšilo.

Mezitím Adolf Warchalowski provedl další rychlostní let, čímž se ve vzduchu staly třemi stroji, ale bohužel byla nyní příliš tma, aby si diváci mohli tuto podívanou plně užít. Karl Warchalowski již dosáhl výšky nejméně 100 metrů. V jednom kole se vynořil z kurzu před tribunami a vyletěl nad davy, což byla chyba, kterou mu úředníci vytkli. Adolf Warchalowski se také přiblížil k hranici veřejných prostranství, ale záměrně – rozšířil modré stužky s textem „Gruß aus der Lüften“ (Zdravím ze vzduchu). Karl Warchalowski letěl ještě jedno kolo, ale pak se jeho motor zastavil přímo před pavilonem časovačů. Vypadalo to jako těžká chvíle, protože stroj rychle spadl, ale pilot měl plnou kontrolu a skončil krásným klouzáním a hladkým přistáním. Jeho letový čas byl 26:19, druhý nejdelší ze dne, a dosáhl výšky 112,71 metrů. Problémy s motorem ho okradly o cenu za civilní vytrvalost, protože nedosáhl minimálních 30 minut, ale let mu získal cenu za nadmořskou výšku. 

 Desátník Westermeyer z 15. dragounského pluku, který měl sloužit jako sanitář pro měření nadmořské výšky, byl zraněn, když se jeho kůň vyděsil. Spadl a kůň mu šlápl na hlavu a musel být odstraněn v bezvědomí, ale organizátoři zjevně našli někoho, kdo by ho nahradil. Ale pilot neztratil kontrolu nad strojem a skončil krásným skluzem a hladkým přistáním. Jeho letový čas byl 26:19, druhý nejdelší ze dne, a dosáhl výšky 112,71 metrů. Problémy s motorem ho připravily o cenu za civilní vytrvalost, protože nedosáhl minimálních 30 minut, ale let mu získal cenu za nadmořskou výšku. 

Booms letěl na Farman. Trvalo to jen něco málo přes dvě minuty, ale zachránilo to cenu důstojníků pro Petróczyho, protože požadavek dvou konkurentů byl splněn. Petróczy přistál po 46:20, což je zdaleka nejdelší let dne. Poté Illner odstartoval v Taube pro ceny za vytrvalost a nadmořskou výšku. Už po více než osmi minutách znovu přistál, aniž by se dostal příliš vysoko, ale pro diváky připravil překvapení: Během letu vypustil ze stroje tři skutečné živé holuby!

mapa

Diváci se snaží získat co nejlepší pohled na Karla Illnera v Taube. 

Během posledních minut sletu Adolf Warchalowski vyrazil za cenou pro cestující s manželkou Annou na palubě a přistál po 4: 36,8. Wiesenbach, který se také pokusil o cenu pro cestující, dosáhl pouze 49 sekund. Celkem šest pilotů uskutečnilo osm oficiálních letů. Po skončení oficiálních letů provedl von Umlauff úspěšný let ve svém „Minimu“.

Závěr

Přestože se jednalo o většinu uznávaných rakouských letců a konstruktérů, jednalo se o několik nízkorozpočtových místních setkání. Nebyly provedeny žádné senzační lety a o setkáních se ve francouzském a britském leteckém tisku téměř vůbec nehovořilo. Počasí nebylo příznivé organizátorům, ale rakouský letecký tisk oslavoval první den jako velký úspěch, když srovnával nativní letáky příznivě s vysoce placenými zahraničními primadony extrémně nákladného budapešťského setkání. Rovněž vyjádřili potěšení, že nedošlo k žádným nehodám. Následující dny nebyly tak úspěšné a po úspěchu prvních dvou dnů byly davy posledního dne pod očekáváním. Schůzky proběhly dobře a organizace, úředníci a město Wiener Neustadt byly oceněny. Na letišti se bude konat několik dalších setkání. Stále se používá a je to jedno z nejstarších aktivních letišť na světě.

Letadla účastníků

Zdá se, že během prvního setkání Wiener Neustadt byla čísla závodů přidělena spíše pilotům než letadlům. Některé stroje nesly čísla, ale ne vždy odpovídala číslům pilotů. U druhého setkání se počty údajně nezměnily, ale nevíme vůbec žádné fotografie z tohoto setkání. Tento seznam je proto třeba považovat za prozatímní. Pokud máte nějaké informace, které byste měli přidat, zejména fotografie, které byly ověřitelně pořízeny na těchto dvou schůzkách, kontaktujte nás!

Tato stránka je uspořádána stejným způsobem jako odpovídající stránky pro jiné schůzky. Známé číslované stroje jsou uvedeny jako první v číselném pořadí a ostatní v abecedním pořadí podle jejich výrobců. Vzhledem k tomu, že bylo tak obtížné najít fotografie ze sletu, byly zahrnuty fotografie některých méně známých strojů, i když jsou nejistého původu. Ve spodní části stránky najdete seznam čísel přidělených pilotům na první schůzce.

Piloti Wright-Knoller : Vincent Wiesenbach a Stefan Petróczy von PetróczMotor: 30 hp Wright I-4Letěl Wiesenbachem na srazu v Cannes a později upravil Robert Knoller. Číslo závodu vypadá z Cannes beze změny. Byl natřen hliníkovou barvou. 
Warchalowski „Autobiplan“Piloti: Adolf a / nebo Karl WarchalowskiMotor: 50 hp Gnôme 7-cyl
9Warchalowski „Autobiplan“Pilots: Adolf and/or Karl WarchalowskiEngine: 50 hp Gnôme 7-cyl.
10Etrich II „Taube“Pilot: Karl IllnerEngine: 65 hp Austro  Daimler I-4
12VoisinPilot: Constantin von EconomoMotor: 65 hp ENV V-8Tato fotografie byla poříze-na 18. září. Stroj poté vlastnil Josef Flesch, ale stále nesl číslo von Economo 12
Pilot Etrich III „Möve“ : Karl IllnerMotor: 70 hp Austro-Daimler I-4 Fotografie uka-zuje dvoukolový podvozek, který byl instalován mezi prvním a druhým dnem. Není potvrzeno, že fotografie byla pořízena na sletu. 
 FarmanPilot: Wilhelm BoomsMotor: 50 hp Gnôme 7-cyl.
Jednoplošník FiedlerPilot: Paul FiedlerMotor: 35 hp Anzani 3-cyl.Není potvrzeno, že fotogra-fie byla pořízena na schůzce
 Jednoplošník HieronimusPilot: Otto HieronimusMotor: 55 hp Hiero I-4Nezúčastnil se.
 Jednoplošník KlugPilot: Max KlugMotor: 30 hp Anzani 3-cyl.Není potvrzeno, že fotogra-fie byla pořízena na sletu.
 Jednoplošník „S“Pilot: Ludwig SchmidlMotor: 25 hp Anzani 3-cyl.Nezúčastnil se.
Dvojplošník Simon IPilot: Rudolf SimonMotor: 25 hp Anzani 3-cyl.Stroj byl údajně žlutý.Fotografie pravděpodobně nebyla na schůzce pořízena.  (7)
 SommerPilot: Constantin von EconomoMotor: 50 hp Gnôme 7-cyl.Nezúčastnil se.
 Dvojplošník Umlauff „Minimus“Pilot: Hans Umlauff von FrankwellMotor: 25 hp Anzani 3-cyl.Neprovedl žádné oficiální lety.
 VoisinPilot: Alex Graf KolowratEngine: Laurin & KlementNezúčastnil se.
  

Wettbewerb I auf Dauer

(pro nejdelší non-stop letu, minimální doba 30 minut. sponzorované Motor-Luftfahrzeug-Gesellschaft mbH).

 PilotLetadloČasCena
1.Není udělena  1000 Kronen
 Karl WarchalowskiWarchalowski Autobiplan26:19 
 Karl IllnerEtrich II Taube8:09 
 Adolf WarchalowskiWarchalowski Autobiplan6:10 

Wettbewerb I auf Dauer, Ehrenpreis für Offiziere

(Pro nejdelší nepřetržitý let aktivního důstojníka, minimální doba 5 minut. Sponzorováno Stadtgemeinde Wiener-Neustadt.)

 PilotLetadloČas
1.Stefan von PetróczyWright-Knoller46: 20,0
2.Wilhelm BoomsFarman2: 41,8

Wettbewerb II auf Höhe

(Pro nejvyšší let, počítáno z měření dvou teodolitů. Sponzorováno Stadtgemeinde Wiener-Neustadt.)

 PilotLetadloVýškaCena
1.Karl WarchalowskiWarchalowski Autobiplan112,71 m1000 Kronen

Wettbewerb III auf Geschwindigkeit

(Pro nejrychlejší let 5 km, jedno kolo kurzu. Sponzorováno Laurin & Klement AG)

 PilotLetadloČasCena
1.Adolf WarchalowskiWarchalowski Autobiplan4:44500 Kronen

Wettbewerb IV für Passagierflüge

(Pro nejdelší let cestujících, provedený po nejrychlejším vzletu. Sponzorovaná Autoplan-Werke GmbH.)

 PilotLetadloČasCenaPoznámky
1.Adolf WarchalowskiWarchalowski Autobiplan4:361000 KronenDoba vzletu: 17,4 s
2.Vincent WiesenbachWright-Knoller0:49 Doba vzletu: 1 minuta

mapa