autor: Vladimír Kraus

Mezi mnohé oběti poslední války můžeme také zařadit jugoslávského občana Rajka Tatiče, který našel svou smrt až po skončení války daleko od domova v malebné krajině Českého Švýcarska.

Bohužel o něm vím jen velmi málo konkrétních faktů, takže laskavý čtenář promine.

Narodil se 3.5.1921 v obci Vrbaška, asi 150 km jihovýchodně od Záhřebu, v dnešní Bosně a Hercegovině.

Jako příslušník jugoslávské armády se dostal po porážce Jugoslávie Hitlerem 18. dubna 1941 do německého zajetí a byl přidělen na práci sedlákovi do obce Přelíc (nebo některé poblíž), asi 5 km od Slaného. Je celkem záhadou, proč zrovna tam do téměř ryze české vesnice.

Pomníček u na Folgách u Všemil.

Dále cituji Děčínský deník 16.8.2015:

„Krátce po skončení války se objevil ve skupině „partyzánů“ v České Kamenici, počátkem července 1945 však neměl s „partyzány“ terorizujícími Českou Kamenici již nic společného a přijal místo hajného v Srbské Kamenici. (Proč se nechtěl vrátit domů, nevíme. Možná ho ve válkou zpustošené, i celkově jinak chudé zemi nikdo nečekal…pozn. aut.).

Do revíru chodil důkladně ozbrojen, nebylo tam bezpečno. Dne 25. července pochytal v lesích skupinu německých ilegálů – dříve odsunutých osob – kterou vedl na stanici Sboru národní bezpečnosti v Jetřichovicích. Na Všemilské planině, nazývané Folka (nebo Folge, též Auf’n Folgen, pozn. autora), v místě jejího zúžení mezi roklí od Kamenice a od Jetřichovické Bělé, byl touto skupinou napaden a velmi brutálně zavražděn.

Stalo se 25.7.1945.

Na místě události byla vysazena lípa a vztyčen prostý dřevěný kříž, který časem zmizel.

Dnešní jednoduchý pomníček byl pořízen r. 2015 k 75. výročí této události.

Hrob v Přelíci.

Proč je Rajko Tatič pohřben v Přelíci se lze jen dohadovat, snad sedlák, u kterého zde pracoval (jméno neznáme) se o toto zasloužil.

Možná ví někdo víc.