Vladimír Horák, partyzán v Zarevu 3. dokončení

Zarevo

Partyzáni bývalé skupiny Luč Arkadij Alexsejevič Radajev, Dimitrij Antonovič Žirko a Vladimír

 

 

 

Partyzáni bývalé skupiny Luč Arkadij Alexsejevič Radajev, Dimitrij Antonovič Žirko a Vladimír

Dlouhá Lhota březen 1945

Alexej SainakНа добрую и долгую память Лучшему другу из наших людей в Чехо-словакии Владимеру Гораку  от Алексея Саинака. В память расставания и отезда в Росию и честь изговода в бойеве 8-12-45г. Прощай – Na dobrou a dlouhou vzpomínku na nejlepšího přítele našich lidí v Československu Vladimíra Horáka od Alexeje Sainaka. Na památku rozloučení a odjezdu do Ruska a na čest povídat si v bitvě 8-12-45g. Sbohem

Roman Vasiljevič Chlud

На добрую и долгую память партизану Гораку Владимеру Володя не забывай никогда этих тяжолых времиям которые  мы пережили в ток тяжолых условях. Парашутист 4 Фронта Хлуд. Na dobrou a dlouhou vzpomínku partyzánovi Vladimíru Horákovi. Voloďo nikdy nezapomeň na ty těžké časy, které jsme zažili v tehdejších obtížných podmínkách.
Parašutista 4 frontu Chlud ( Roman Vasiljevič Chlud ze skupiny „Jermak“)

Iluščenko Alexej21 декабря 1945г. На память! Лучшему товарищу и другу Владимеру Гораку от Илущенко Алексея   Помни! Германии С уважением – 21. prosince 1945 Pro vzpomínku! Nejlepšímu kamarádu a příteli Vladimíru Horákovi od Iluščenko Alexeje Pamatuj! Německo S pozdravem.

Oldřich Šafář

Oldřich Šafář „Mauser“, třetí velitel partyzánské brigády Jana Koziny

 Franta Potůček? Franta Potůček?, člen skupiny „Zarevo“

Válka skončila a dostavila se úleva a euforie přeživších. O těch, co nepřežili, často včetně jejich rodin, bylo napsáno mnohé, a po právu. Obětovali vše. Ale i přeživší si nesli následky války často po celý život. Od okamžiku, kdy Vladimír prováděl sabotáže ve Vsetínské zbrojovce, a zejména když odešel do lesů, visel nad ním a jeho rodinou Damoklův meč. Stačilo prozrazení od všudypřítomné sítě konfidentů, zajetí při bojových akcích, ale i smrt při nich, a celá rodina by byla ve smrtelném ohrožení. Zvláště pak když rodina věděla, co dělá. Stres, 24 hodin denně a den za dnem život ve strachu, že na dveře zabouchá Gestapo. Těžko si představit, jak se s takovou situací vyrovnávat. Zvláště, když tito mladí muži, nepochybně extrémně odvážní, ale i stejnou měrou hazardující, včetně Vladimíra, dělali věci nerozumné. Napsat ženě dopis v době, kdy byl u partyzánů, i když poslaný přes síť spolupracovníků, mohlo mít fatální následky. Jednou se vrátil Vladimírův tchán Josef Sehnal domů a malá „Doda“ (Vladimírova dcera Dobromila), ho přivítala slovy „Laďa psal“. Slova odposlechnutá od dospělých, která, vyslovena ve špatném čase, na špatném místě a před špatnými lidmi, mohla přinést to nejhorší

Přestože byl Vladimír stále veden jako zaměstnanec Vsetínské zbrojovky, už se do ní nevrátil. Jako odbojář dostal na ulici Maršála Stalina (dnešní Masarykově třídě), v Olomouci prostorný byt a pracoval ve správě konfiskačních skladů. Po nějakou dobu s nimi žil i Zdislaw Nowacki (Zich) z Jermaku, a snad i kapitán Nikolaj Ignaťjevič Chimič (капитан Николай Игнатьевич Химич), ze skupiny Mistr Jan Hus, než na Vladimírovi vyloudili kořistní, předválečnou americkou limuzínu, se kterou odjeli na Polsko.

Ale ani armáda na Vladimíra nezapomněla. 1. 3. 1946 byl povolán do presenční vojenské služby k pěšímu pluku 34 „SJČ“ (střelce Jana Čapka?, 5313. pěší pluk Opava – Bruntál?) v Opavě, byl zřejmě zařazen i do kurzu důstojníků v záloze. Službu ukončil 31. 12. 1946 a od 1. 1. 1948 je uváděn jako podporučík pěchoty a velitel partyzánské čety v záloze.

S bývalými partyzány jako důstojník Československé armády

 

Se synem Vladimírem v atelieru pana Zeleného

  1. 3. 1946 prezident Československé republiky vyznamenal Vladimíra Československým válečným křížem 1939, ministr obrany mu 13. 3. 1947 udělil Odznak Československého partyzána, dále získal Pamětní medaili k 20. výročí osvobození ČSSR, Československou medaili Za chrabrost, Československou vojenskou medaile za zásluhy a Pamětní medaili Československé armády v zahraničí.

Zarevo

 

 

Práce ve správě konfiskačních skladů, přerušená vojenskou službou, určitě nebyla Vladimírovým snem. Excelentní automechanik toužil po vlastní autodílně, což nebylo tak jednoduché. Nakonec se dopátral, že se ve Šternberku uvolnila národní správa nad jednou autodílnou v ul. Příkopy. Problém však byl v tom, že tuto autodílnu zruinovali dva předchozí správci z řad zlatokopů, byla těžce zatížená dluhy, které bylo nutné převzít. Volba to byla těžká, ale sen je sen.

Národní správa mu byla přidělena a Vladimírova rodina shromáždila veškeré finanční prostředky na první splátku dluhu a nákup rozkradeného zařízení autodílny. 

Vladimír nemohl tušit, že brzy bude vést boj se soudruhy, který nemůže vyhrát. Sám v roce 1945 do strany vstoupil s naivní představou, že bude moci podnikat.

Rodina však stále bydlela v Olomouci, protože v roce 1947 již byla většina nemovitostí ve Šternberku, který byl prakticky od roku 1938 stoprocentně německý, přidělena jak zlatokopeckým nájezdníkům, tak i náplavám z celé země. Shodou náhod narazil na rodinný domek na nábřeží potoka Sitky U Střelnice, ve kterém žila sudetská Němka, která nebyla zařazena do odsunu, ale po zjištění, že se její manžel ze zajetí nevrátí, sama o odsun požádala.

Vladimír, Dobromila a dcery Dobromila a Věra krátce po příjezdu do Šternberka

Tak se rodina na během roku 1947 přestěhovala z Olomouce do domu U Střelnice 17. Autodílna díky Vladimírovým schopnostem začala velmi rychle prosperovat i díky tomu, že manželka Dobromila vedla nekompromisně účetnictví firmy. Díky tomu mohl Vladimír přijmout jednoho tovaryše a tři hochy do učení.

V městě se rychle sešla komunita živnostníků, národních správců a také bývalých odbojářů, partyzánů, která si po letech války užívala své úspěchy a žila naplno. Byli tehdy něco jako místní popové hvězdy. To bylo trnem v oku především místním soudruhům, kteří sice mnohdy získali lukrativní nemovitosti, ale stále to byli ti s holými zadky. Večírky v hotelu Černý orel, kde byl národním správcem bývalý partyzán František Dvořák, byly časté a hlučné. Vlastnictví tří aut budilo u soudruhů závist přecházející do nenávisti. Té nenávisti, kterou po únoru 1948 proti Vladimírovi a jeho rodině rozpoutali. 

 

Po ztrátě autodílny v 50 letech Vladimírovi nezbylo nic jiného než se nechat zaměstnat v začínajícím podniku Chronotechna, kde využil všech svých znalostí ze zbrojovek jak v Brně, tak na Vsetíně. Dokonce byl vysoce hodnocen a titulován úderníkem. Ale atmosféra se i tam rychle měnila.

Při májových oslavách do roku 1948  mohl Vladimír ještě vést bývalé partyzány, ale to se rychle změnilo.

Vladimírově rodině bylo umožněno nastěhovat se do domu U Střelnice 17 již v březnu roku 1947 s tím, že příděl a dekret budou vydány dodatečně. Proto 20. 7. 1948 oficiálně o příděl požádal na MNV ve Šternberku. 7. 1. 1949 pak byl sepsán závazný protokol o přídělu s tím, že po zaplacení odhadní ceny 35 174 Kč se stane Vladimír vlastníkem rodinného domu. V březnu pak byla požadovaná cena zaplacena.

Dekret o vlastnictví domu však Vladimír nikdy neobdržel, naopak, rodina byla na popud místních komunistů soudně vystěhována do zdevastovaného, dnes již neexistujícího domu na Třídě ČSA. 

Jedna z mála dochovaných, nepříliš kvalitních fotografií z domu U Střelnice. Na snímku dcera Dobromila a německý ovčák Nero.

 

(Někdy v té době Vladimír odchází z Chronotechny pracovat do leteckých opraven Letov v Olomouci. Ale i tam ho dostihuje minulost, a tak 9. 12. 1959 využije nabídky přátel a stane se montérem v Uničovských strojírnách, kde nakonec pracuje až do důchodu).

Nicméně šedesátá léta přinášela i oteplení v politice, přišly první rehabilitace a Vladimír si vypracoval takovou pozici, že mohl vycestovat na montáže do Itálie, později i do Iráku. Dokonce s ním byla natočena rozhlasové reportáž z partyzánské Fryšavy. 

Zatímco bratr Václav byl oficiálně rehabilitován a finančně odškodněn, Vladimírovi byla udělena medaile k 20 výročí osvobození, což bylo zřejmě považováno za dostatečné. Došlo také na různá setkaní spolubojovníků včetně Faustova i Komova.

Setkání bývalých partyzánů ze skupiny „Zarevo“ ve Fryšavě někdy v sedmdesátých letech. Zprava velitel kpt. Pavel Vasiljevič Fjodorov, „Faustov“, náčelník štábu Vladimír Francevič Kadlec „Komov“ či „Ivan Hrozný“ a bratři Václav a Vladimír.

 

Vše se vrátilo do stejných kolejí po roce 1968. Žádné montáže v zahraničí, ale také žádné další ústrky. Soudruzi se unavili, víc je stravoval kanibalismus ve vlastních řadách než dění mimo ně.

 

Vladimír odešel z tohoto světa 30. 1. 1992.

 

Seznam členů skupin LUČ a Zarevo s daty, od kdy byli oficiálně zařazeni do diverzní jednotky:

LUČ
Kalinskij Anatolij Ivanovič  Kalinov, Ostrovskij, Rudič velitel, 17.2.45 zabit Kolomijcem 20.12.1944
Bašinskij Bronislav Ivanovič  Bronik komisař, podlehl zranění 3.1.45 20.12.1944
Promyš    ? 20.12.1944
Tschunko Rudolf    zraněn při seskoku,později zajat 20.12.1944
Kramerenko Oleg   zraněn při seskoku,později zajat 20.12.1944
Zubčenko Nikolaj Jevdokimovič    17.2.45 zabit Kolomijcem 20.12.1944
Žirko Dmitrij Antonovič Ivanov radista 20.12.1944
Strukovova Naděžda   lékař, později k Murzinovi 20.12.1944
Horák Vladimír   Luč 21.12.1944
Horák Václav   Luč 21.12.1944
Kopřiva Josef   Luč 21.12.1944
Švancara Ladislav   Luč 21.12.1944
Radajev Arkadij Alexejevič   Luč 01.01.1945
 
ZAREVO

 

Fjodorov Pavel Vasiljevič Faustov velitel 07.10.1944
Bukin Valerij Jevgenijevič Bobrov komisař padl Krasnice 07.10.1944
Kadlec Vladimír Francevič Komov, Ivan Hrozný náčelník štábu 07.10.1944
Belov Alexej Michailovič   velitel roty 07.10.1944
Žižko Boris Josifovič   velitel roty 07.10.1944
Kuleš Denis Gavrilovič   velitel roty 07.10.1944
Bolotin Nikolaj Vasiljevič   velitel roty 07.10.1944
Danilov Alexandr Ivanovič   padl Krasnice 07.10.1944
Teterin Ivan Vasiljevič   starší radista 07.10.1944
Uljev Jurij Fjodorovič   radista 07.10.1944
Šikal Alois   opustil oddíl 22.11.44 24.10.1944
Novák Emil   opustil oddíl 22.11.44 24.10.1944
Běstvina Rudolf   opustil oddíl 22.11.44 24.10.1944
Janek Rudolf   opustil oddíl 22.11.44 24.10.1944
Moban Jan   opustil oddíl 22.11.44 24.10.1944
Samek František Voloďa zajat Krasnice 04.11.1944
Chabijev Chazijachmet Chall   zajat Krasnice 15.11.1944
Balakriev Michail Ivanovič   padl Krasnice 27.11.1944
Ostaš Oleg Vasiljevič   padl Krasnice 27.11.1944
Kurasov Vladimír Fjodorovič     27.11.1944
Pavlovskij Grigorij Vasilevič     27.11.1944
Procházka František   padl Fryšava 05.12.1944
Jaitner Karel     12.12.1944
Kršková Anuška   oddíl Jermak 18.12.1944
Žirko Dimitrij Antonovič   radista Luč 24.12.1944
Horák Vladimír   Luč 23.01.1945
Horák Václav   Luč 23.01.1945
Kopřiva Josef   Luč 23.01.1945
Švancara Ladislav   Luč 23.01.1945
Dvořák František     24.03.1945
Kosovcev Pavel Kirilovič     10.03.1945
Zajcev Fjodor Kirilovič     10.03.1945
Dolja Alexej Vasilevič     10.03.1945
Prokopenko Andrej Timofejevič     10.03.1945
Radajev Arkadij Alexejevič   Luč 24.03.1945
Semak Pavel Ivanovič     24.03.1945
Tacenko Ivan Petrovič     24.03.1945
Rajevskij Michail     24.03.1945
Sadovoj Grigorij Filipovič     24.03.1945
Šmelev Fjodor Kirilovič      24.03.1945
Gricenko Ivan Petrovič   padl Fryšava 24.03.1945
Čalyj Fjodor Sidorovič     24.03.1945
Šarikov Larion Lvovič     24.03.1945
Šamardin Petr Jakovlevič   padl Fryšava 24.03.1945
Šinkorenko Vasilij Timofejevič     24.03.1945
Choťun Ivan Timofejevič     16.04.1945
Potůček František     16.04.1945
Miderla Eduard     16.04.1945
Starý Jaroslav     16.04.1945
Miderla Oldřich     16.04.1945
Voločevskij Michail Vasiljevič     16.04.1945
Čertov Viktor Filipovič     17.04.1945
Gorodnyj Vladimír Petrovič   padl Fryšava 17.04.1945
Truhlář František     18.04.1945
Šuklin Jegor A.     18.04.1945
Hušek Stanislav     20.04.1945
Marek Rudolf     20.04.1945
Timanovič Petr M.     20.04.1945
Ostrovskij Anatolij     20.04.1945
Maxim Prochor Filipovič     01.05.1945
Sinicin Viktor Andrejevič     01.05.1945
Ivanov Sergej Vasilevič     01.05.1945
Jermov Michail Jevgenijevič     08.05.1945
Tomsja Ivan Olkjevič     08.05.1945
Kaminskij Konstantin Vasilevič     08.05.1945
Firsov Sergej Lukjanovič     08.05.1945
Foťjanov F. N.     09.05.1945
Majelenikov Konstantin Jakovlevič     09.05.1945
Belov Nikita Ivanovič     09.05.1945
Sidorov Nikolaj Timofjevič     09.05.1945
Krasovskij Alexej     09.05.1945
Pustoryšev Michail Andrejevič     09.05.1945

 

 

Šternberk  1947

Rozhovor s generálem 1947

 

Zleva manželka Dobromila, syn Aleš, maršál Jeremenko, jeho choť, dcera Dobromila s vnučkou

 

Podklady:

Osvědčení o státní a národní spolehlivosti, Hlušovice  14.1.1946

Stručná charakteristika skupiny kap. R.A.Faustova – Zarevo 3.3.1946

Žádost o přiznání charakteru československého partyzána 3.3.1947

Potvrzení MNO a Min. vnitra o přiznání charakteru partyzána 9.4.1947

Charakteristika odbojové činnosti skupiny Vladimíra Horáka 1941-1944

Kvalifikační listina pěšího pluku 34 „SJČ“ v Opavě z 30.5.1949

Osvědčení MNO, že je účastníkem národního boje za osvobození 10.2.1978

Svědecká prohlášení:

Rudolf Bezděk 10.5.1970

Rudolf Hořčic 1969

Stanislav Mika 2.8.1982

Publikace:

Zdeněk Jelínek-Partyzánský oddíl zvláštního určení Zarevo 1988 Kolín

Protipartizánské operace na Moravě v letech1944 – 1945 Vladimír Černý Disertační práce Brno 2006

Анатолий Михайлович Сергиенко, kniha „Курс – аэродром «Три дуба“, 2010

 

 

 

 

 

Štítky , , , , , , , , , , , .Záložka pro permanentní odkaz.

2 reakce na Vladimír Horák, partyzán v Zarevu 3. dokončení

  1. Jiří Hrachovina říká:

    Vážený pane, velice děkuji za příspěvek o partyzánovi skupiny ZAREVO. Partyzánské skupiny a výsadky na Českomoravské vysočině jsou mojí srdeční záležitostí, skupina ZAREVO v první řadě. Každý rok se účastním pietního aktu na Fryšavě u jejich pomníku, také navštěvuji jejich základnu v osadě Samotín. Letos jsem navštívil i Osiky. Dokonce jsem si vyměnil i pár dopisů s vnukem Vladimíra Franceviče Kadlece. Mohl bych prosím znát původ fotografií, které zde máte o ZAREVU a LUČ prezentovány? Jednu fotografii mám, ostatní jsem nikdy neviděl. Velice děkuji za odpověď.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..