zdroj: http://www.zeitgeschichte-wn.at/

Franz Josef I. navštěvuje letiště Wiener Neustadt

V roce 1910 navštívil císař František Josef I. Wiener Neustadt. Nebyla to jeho první návštěva, protože tam s manželkou Elisabeth „Sisi“ byli už dříve, například při příležitosti odhalení „Památníku 1400“ (1880), slavnostního položení základního kamene během rekonstrukce věží katedrály (1899) a odhalení „Kaisersteinu“ (1908) na akademii ve Steinfeldstadtu.

18. září 1910, poslední den třídenního letecké soutěže, navštívil císař František Josef I. letiště ve Wiener Neustadtu. Dorazil s potěšením tisíců návštěvníků akce s automobilem a v doprovodu svého pobočníka, hraběte Paara. Po uvítání guvernéra hraběte Ericha Kielmannsegga, starosty Franze Kammanna a předsedy místního výboru pro podporu letectví profesora Leopolda Schmidta vypracoval vojenskou zprávu místní velitel dopravní brigády generálmajor Schleyer.

Císař poté zkontroloval letadla, která byla na letišti umístěna ve dvou řadách. K dispozici byly nejen desky s nápisem (například se jmény letadel), ale také majitelé, konstruktéři a piloti příslušných létajících strojů („aparátů“). Designéři a piloti byli představeni císaři. Předvedení letadel Jeho Veličenstvu byla v té době také dokumentováno na film.

V té době byl Kaiserův pavilon místem setkání členů aristokratické společnosti (mezi nimi byl arcivévoda Rainer a arcivévoda Leopold Salvator), nejvyšších důstojníků monarchie (jako byli velitelé Vojenské akademie Freiherr von Roth, ministr Válečný generál pěchoty von Schönaich, velitelé námořního admirála Graf Montecucculi, náčelník generálního štábu generál Conrad von Hötzendorf) a pro vysoké úředníky až ministry.

Franz Joseph I. se poté posadil do rozhodčí části Královského pavilonu a sledoval přistání vzducholodi přilétající z Fischamendu (vojenský řídící balón „Parseval“) a cenu létání. V 17:30 císař opustil místo konání.

Pavilon Wiener Neustädter Kaiser

Královský pavilon dostal své umístění na levé, jižní straně ulice Wöllersdorfer Strasse, kde se již nacházely hangáry. Jednopatrový pavilon byl de facto jednopatrová osmiboká dřevěná věž, každá s jednopatrovou otevřenou verandou ve všech čtyřech směrech. Rozšíření verandy byla vzájemně propojena, a proto byly obě úrovně přístupné všude kolem. Do prvního patra vedlo široké venkovní schodiště. Z této platformy jste měli dokonalý výhled na celé letiště. 

V blízkosti bíle natřeného pavilonu, nalevo a napravo od pavilonu, několik metrů vpředu, byly tři zastřešené tribuny a pódium pro kapelu a rozhodčího.

Pavilon se nacházel na vojenských pozemcích a sloužil jako pozorovací místo a restaurace. A nebyl odstraněn poté, co byl poškozen cyklonem v roce 1916, ale existoval až do 30. let. Koneckonců, v bývalém císařském pavilonu byla umístěna strážní místnost. V roce 1936 obec pronajala pavilon vojenské správě.

snímky

Konec Wöllersdorfer Straße, který kdysi pokračoval přes přistávací plochu Datum: 2017 Zdroj: Sbírka Sulzgruber Autor: Werner Sulzgruber Autorské právo: Werner Sulzgruber Další informace: Foto
Pohled na císařský pavilon a letiště směrem k městu, 1911 Datum: 1911 Zdroj: Setznagl Sbírka Autor: Verlag der Stadtgemeinde – Foto Franz Vockh Další informace : Pohlednice
Císařský pavilon a tribuna s přidanými létajícími stroji, cca 1910 Ačkoli byla pohlednice zveřejněna v roce 1918, fotografie byla nepochybně pořízena dříve (kolem roku 1910). Datum: 1918 Zdroj: Sbírka Witetschka Autor: Verlag R. Starosta Další informace: Pohlednice
Detail Kaiserova pavilonu, 1910 Datum: 1910 Zdroj: Sbírka Habitsch Autor: neznámý Další informace: Photo digitalisat
Příjezd císaře Františka Josefa I. do Kaiserova pavilonu, 1910 Čekající dav v Kaiser Pavilionu jásá, když Kaiser dorazí 18. září 1910. Můžete dokonce stát na poskytnutých židlích, abyste Kaiser viděli. Datum: 1910 Zdroj: Sbírka Habitsch Autor: neznámý Další informace: Photo digitalisat
Císař opouští ohraničený prostor před pavilonem, 1910 Datum: 1910 Zdroj: Sbírka Habitsch Autor: neznámý Další informace: Photo digitalisat
Starosta Kammann (vpravo) doprovází Jeho císařskou výsost, 1910 Datum: 1910 Zdroj: Sbírka Habitsch Autor: neznámý Další informace: Photo digitalisat
Císař navštíví představené létající stroje, 1910 Datum: 1910 Zdroj: Sbírka Habitsch Autor: neznámý Další informace: Photo digitalisat
Rozhovor císaře před „Etrichem IV.“ Barona Economo, 1910 Datum: 1910 Zdroj: Sbírka Habitsch Autor: neznámý Další informace: Photo digitalisat
Kaiser na cestě z jednoho letadla do druhého, 1910 Datum: 1910 Zdroj: Sbírka Habitsch Autor: neznámý Další informace: Photo digitalisa
Letadlo konstruktéra a průkopníka letectví Adolfa Warchalowského, 1910 Datum: 1910 Zdroj: Sbírka Habitsch Autor: neznámý Další informace: Photo digitalisat
Typ letadla „Monoplan“, 1910 Datum: 1910 Zdroj: Sbírka Habitsch Autor: R. Lechner, Vídeň Další informace: Digitalizovaná fotografie

Vzácnost barevné pohlednice: „První letová noc ve Steinfeldu“, 1910

Letectví fascinovalo lidi a vedlo k mnoha aktivitám: události na letišti, výroba pohlednic na toto téma, pokusy o rekord a mnoho dalšího

Datum: 1910 Zdroj: Sbírka Wrenk Autor: neznámý Další informace: Pohlednice

Soukromá upomínková pohlednice z Wiener Neustadt, 1910 Existuje velké množství takových fotografií nebo pohlednic. Měly by sloužit jako připomínka návštěvy letiště. Zde můžete také vidět panorama Wiener Neustadt z roku 1910. Datum: 1910 Zdroj: Sbírka Wrenkh Autor: neznámý Další informace: Fotografie jako pohlednice
Pohlednice k jedné z leteckých soutěží na Wiener Neustädter Flugfeld, 1911 Typ letadla zobrazený na této mapě byl takzvaný Farmann III, „dvojplošník“. Datum: 1911 Zdroj: Sbírka Witetschka Autor: Verlag AJ Kuderna Další informace: Pohlednice
Flugfeld – s Kaiserův pavilon – po další expanzi, nedatováno Datum: nedatováno Zdroj: Sbírka Gerdenits Autor: neznámý Další informace: Foto
  1. a 2. letecké setkání v Rakousku Uhersku zde