Antonín Kolář, Svinná č.17, p. Hostouň u Domažlic

Když vrátíte domů z druhé války a máte v papírech napsáno, že jste byl přidělen k RAF. Neznamená to automaticky, že jste byl pilot nebo aspoň letecký mechanik. Cesty osudy, ale jsou někdy spletité a ani po válce to nemusíte mít jednoduché.

Můj životopis od roku 1936.

 Byl jsem zaměstnán jako montér zábavných podniků u pana Charles Benner, Place de la Constution 13a, Bruselles až do napadení Belgie něm. armádou, načež jsem odejel z Bruselu přes Ostende do Francie, abych se přihlásil do čsl. legií. Byl jsem zaskočen rychlým postupem něm. vojsk poblíže Aleville v oblasti Normandie ve Verton.

 Byl jsem pak nucen navrátit se zpět do Bruselu, kde jsem byl téměř 4 měsíce bez zaměstnání. Nemaje již peněz a nemohouce nalézti jiného zaměstnání než u Němců, nastoupil jsem do práce v německém zásobovacím skladišti pro voj. zátiší od 2.10.1940 do 28.3.1942, kdy jsem byl zatčen něm. pol. četnictvem a byl jsem uvězněn do 6.5.1942 v Saint Selles v Bruselu. Od té doby jsem nepracoval a schovával jsem se až do příchodu Britských vojsk. Po příchodu čsl. voj. mise do Bruselu, přihlásil jsem se dobrovolně dne 3.11.1944 do čsl. armády.

Byl jsem povolán 20.1.1945 k odvodu a 14.2. jsem byl vyzván, abych odjel do Ostende, kde jsem byl Czechoslovak Transit Camp až do 29.3.1945, kdy jsme odpluli z Anglie.

Prohlašuji, že toto prohlášení jest pravdivé

Po válce se zamiloval se do Štěpánky Gottwaldové z „vyškovských“ Gottwaldů narozené 10. 3. 1924. Jak napovídá příjmení patřila do rodiny našeho prvního dělnického prezidenta. Vždycky říkala, že je z Vyškova. Po válce šli s Antonínem osidlovat pohraničí. Bydleli ve vesničce Svinná u Horšovského Týna. Ve vedlejším domě bydlel tzv. Semínkový generál Šejna. Taky velmi zajímavá osoba.

Když se po roce 1948 začaly utahovat šrouby chtěli opustit republiku, měl v Bruselu byt a konto, ale nechtěl riskovat přechod přes hranice. Babička byla těhotná. A pak už to nešlo.

V době politických procesů dostal echo, možná právě přes babičku, a do dolů se přihlásil dobrovolně. Nebyl zavřený, dokonce směl jednou za čas odjet na neděli za rodinou.