arcivévoda Vilém 1

zdroj: Wikipedie, Tomas Novak a Mychajlo Scheremeta

(10.2.1896 – 18.8.1948)

Vilém byl šestým dítětem a nejmladším synem admirála arcivévody Karla Štěpána a jeho ženy Marie Terezie, rozené arcivévodkyně rakouské a vévodkyně toskánské. Během pobytu v Haliči Vilém rozvinul těsné propojení s Ukrajinci žijícími v Rakousku-Uhersku. Šlo částečně i o vzdor vůči otci, který byl zastáncem Poláků. Brzy hovořil plynně ukrajinsky a osvojil si široké znalosti ukrajinské kultury.

Jeho učitelem byl Metropolita řeckokatolické církve Andrej Šeptyckyj. Vilém spolupracoval s ukrajinským poslancem ve vídeňské Říšské radě a podporoval jeho snažení na osamostatnění převážně ukrajinsky osídlené Východní Haliče.

Setkání metropolity s Wilhelmem se uskutečnilo v říjnu 1917, kdy se Šeptyckyj vrátil z exilu v Rusku.
Podle zákonů Rakousko-Uherska se každý člen císařské rodiny po dosažení 21 let automaticky stal členem senátu země. Wilhelm Habsburg se tak stal v roce 1916 poslancem a navázal tam kontakty s ukrajinskými poslanci, zejména s budoucím prezidentem ZUNR Eugenem Petrušhevičem. Další seznámení s ukrajinskými záležitostmi Rakousko-Uherska došlo po jeho seznámení s jedním z předních ukrajinských politiků říše plukovníkem K. Gukovskij prostřednictvím komunikace s ním Wilhelm pochopil státní označení ukrajinských etnických zemí v Rakousko-Uherské říši, kde měli více samosprávy a kontroly. Ještě více se Wilhelm začal snažit přeměnit říši na federaci, po svém setkání v roce 1917 s metropolitou Andrewem Šeptytským. Přesně to dělal až do podzimu 1918.

arcivévoda Vilém 2

Během První světové války byl důstojníkem 13. pluku haličských hulánů a v roce 1917 převzal velení c.k. Ukrajinská legie. Během okupace Ukrajiny ústředními mocnostmi roku 1918, jednotka operovala na jihu země. Od té doby bylo Vilémovi přezdíváno „Vasyl Vyšyvanyj“.

V říjnu byla část jednotky internována Rakušany, sám Vilém se tehdy léčil s tuberkulózou. při rumunské okupaci Bukoviny jen těsně unikl uvěznění, poté se půl roku skrýval v karpatských klášterech. Nakonec byl zatčen v červnu 1919 a poté držen tři měsíce v rumunském vězení. Po propuštění prohlásil věrnost Ukrajinské lidové republice, stal se plukovníkem jejího Generálního štábu. Rezignoval na protest proti uzavření míru s Poláky.

arcivévoda Vilém 3

Usadil se ve Vídni, vedl mediální kampaň proti polské vládě. Zveřejňoval polské zločiny proti Ukrajincům. V roce 1921 vydal v ukrajinštině sbírku básní. Neuznal novou rakouskou republiku a proto v roce 1922 odešel do Španělska. V pase měl svou ukrajinskou přezdívku. Po pádu španělské monarchie se přesunul do Francie. V Paříži navázal kontakt s OUN.

arcivévoda Vilém

V roce 1938 přivítal Anšlus, brzy se ale obrátil proti nacistům. Nejméně od roku 1942 byl informátorem francouzského odboje a britské, a pravděpodobně nepřímo i sovětské rozvědky. V roce 1944 navázal spolupráci s OUN(b).

arcivévoda Vilém

V březnu 1947 se dostal do hledáčku sovětské kontrarozvědky. Byl zadržen na konci srpna ve Vídni. Během výslechů mluvil ukrajinsky a odmítal překladatele do dalších jazyků, které uměl. Na konci roku byl převezen do Kyjeva. Výslechy byly vedeny do března 1948, poté byl přemístěn do běžného vězení. Následky věznění zhoršily jeho tuberkulózu, která se stala příčinou smrti. Posledních šest týdnů strávil ve vězeňské nemocnici. Pohřben byl na neznámém místě.

arcivévoda Vilém

Jeho osud se vyjasnil v roce 1952, kdy mu Rakousko obnovilo občanství a na základě toho dostalo informace od sovětských úřadů.

Zde najdete autobiografii – Habsburský Wilhelm

V roce 1989 byl sovětskými orgány plně rehabilitován.