text +foto Vladimír Kraus

Česká silnice

S osadou Zadní Jetřichovice je úzce spjatá existence starobylé obchodní komunikace či kupecké cesty, nazývané Česká nebo též Lužická cesta, ve svém posledním, pro nás zajímavém úseku označovaná jako Česká silnice.

  První zmínky o této spojnici českých zemí s Lužicí jsou z let 1213-1241. Její přesná trasa snad není známá, předpokládá se, že ve svém severním úseku vedla z údolí Ploučnice před Dobrnou, Olešku, Srbskou Kamenici do Jetřichovic pod ochranu hradu Falkenštejna. Po překročení hranice v naší osadě pokračovala na Hinterhermsdorf a dále do Mikulášovic. Je dobře si uvědomit, že pozemní komunikace z Děčína do Saska (Hřensko-Schmilka) byla vybudována až na začátku 2. světové války a uvedená trasa byla první východně od Labe, kde bylo možno překonat bez větších problémů oblast divokých pískovcových skal.

Česká silnice-stará cesta
Česká silnice-stará cesta.
Česká silnice stará trasa
Pokračování staré cesty.

Chceme-li dnes jít po její trase z Jetřichovic, musíme odbočit ze silnice doprava za poštou na cestu vedoucí k torzu Fiedlerova kříže, dále okolo skalní Knyovy kaple navážeme na červenou turistickou značku, vedoucí na Šaunštejn. Zde můžeme mimo cestu pozorovat pozůstatky starší, již nepoužívané úvozové komunikace.

Kny kaple
Knyova kaple.

Tento skalnatý úsek až po lesní silnici od Vysoké Lípy je velmi malebný a najdeme tu i na skalách vytesané staré letopočty (1610,1721, 1841…). V této době již však asi cesta měla dobu své největší slávy za sebou. Poté vyjdeme na lesní silnici asi 2 km od hradu Šaunštejn. Ač to vypadá málo pravděpodobně, hlavní cesta byla ta, po které jsme přišli, a od Vysoké Lípy sem vedla jen její boční větev, která dále směřovala do labských překladišť v Děčíně a snad i později ve Hřensku. Dnes je to lesní cesta, která ještě v 80. letech minulého století byla podobná asfaltce.  Do osady pak jdeme vpravo asi 5 km, po cestě mineme obnovenou skalní kapli zvanou Triefbartel a opět místy nalezneme staré letopočty.

kaple Triefbartel
Kaple Triefbartel.
 lepotočty na staré trase ČS
Lepotočty na staré trase ČS.

V dobách rozvoje turistiky před více než sto lety kníže Clary-Aldringen, budovatel jezů na Kamenici, měl smělé plány na výstavbu dalších zařízení. Byl to třeba zámek na skále nad Hřenskem, lanovka ze soutěsek do Mezné a také chtěl postavit lesní železnici či tramvaj ze Zadních Jetřichovic po České silnici a propojit ji s podobnou, vedoucí z Bad Schandau údolím Křinice. Technicky by to jistě bylo možné, pokračovala by podél řeky až do naší dnes už zmizelé osady. Ale knížepán již na tyto akce neměl peníze a tak se neuskutečnily. Asi by ho ani ve snu nenapadlo, že za půl století po jeho smrti bude tato malebná osada v rozvalinách a bude tam vstup zakázán.

Zadní Jetřichovice Hegerhaus
Zadní Jetřichovice Hegerhaus
Hájovna Kinských čp. 1
Hájovna Kinských čp. 1
Zadní Jetřichovice čp. 2 Kirnitschschenke
Křinice
Křinice