Zdroj: Radek Šimek, Radim Jicinsky

ŽIJI V OBCI ÚVALNO (LOBENSTEIN) V SUDETECH. PRO POBAVENÍ A POTĚŠENÍ ZDE DÁVÁM TOTO: NA PŮDĚ BÝVALÉHO HOSTINCE JSME NALEZLI KRÁSNÝ DOPIS (PŘED VÁLKOU BYLA V OBCI VĚTŠINA OBYVATEL NĚMECKÉ NÁRODNOSTI, NICMÉNĚ DOPIS JE PSANÝ KRÁSNOU ČEŠTINOU).
PRO ZJEDNODUŠENÍ ZDE DÁVÁM I PŘEPIS:

Velectěný Pán
p. Viktor Zdráhal
Vážany č. 13
U Kroměříže

(DLE RAZÍTKA Z ROKU 1931)

Brno, dne 6/XI

Velectěný pane!
Byl jsem splnomocněn slečnou Kavanovou bych pro ni vyhledal vhodnou partii a proto dovoluji si Vám sděliti, že seznámení toto jde přes moji kancelář. Slečna jest inteligentní, vzdělaná, jakou dnešní doby každý inteligent požaduje. Provdati se míní brzy.
V zájmu slečny a p. rodičů zveřejnil jsem v Proudu inzert pod zn. 24letá a budete-li si přáti sdělím slečně Vaši ct. nabídku a prosím o laskavé prominutí, neb celá věc děje se velmi diskrétně.
V pádu, že by tato nabídka pro Vaši ct. osobu nebyla příznivá, prosím byste vůči mě nepojal nedůvěru a ráčil mě v mojí kanceláři navštíviti neb písemně sděliti Váš ct. souhlas bych pro Vás dále pracoval, neb mám mimo dotyčné slečny ještě mnoho jiných, prvotřídních partií v záznamu, které by odpovídaly Vašemu přání.

V očekávání Vaších ct. rozkazů v tomto směru
Poroučím se
V dokonalé úctě
Kučera František
Brno Zelný trh č. 11

PŘILOŽTE PROSÍM 5 KČ VE ZNÁM. NA DALŠÍ ZPRÁVY.
No není to krása? Snad tím neporušujeme GDPR 🙂

Tímhle úsměvným dopisem by to mohlo skončit. To by se ale na skupině kde se uveřejnil nesměla strhnou velká diskuze. Pan Zdráhal byl totiž známá firma a v diskuzi se objevily citace z tehdejšího tisku.

Viktor Zdráhal byl zloděj a podvodník, kterého bych slečně Kavanové opravdu nepřál….

Lidové noviny, 14. srpna 1926:

„Husovská policie měla včera úspěšný den, neboť dopadla rutinovaného, čtrnácti četnickými stanicemi a Krajským soudem v Uherském Hradišti hledaného podvodníka a zloděje. Je to asi třicetiletý muž prostřední zavalité postavy, hranatého obličeje, malého knírku a kudrnatých vlasů. Udal, že se jmenuje Viktor Zdráhal a že je třicetiletý obchodní cestující z Vážan u Kroměříže. Husovská policie o něm zjistila, že bydlil asi měsíc v královopolském hotelu Zora, vydávaje se za Aloise Němce a že páchal podvody pod jinými jmény. Tak v Nedčicích se nazýval Josef Holub, v Tovačově Alois Staněk, v Mostečném Alois Němec, v Hovězím Bohumil Hrňa, v Předklášteří Jan Rašek a jinde zase František Fiala. Také zaměstnání měl mnoho. Prodával losy pro brněnské firmy Štěstěna a Paštalka, jakož i pro Eskontní ústav v Olomouci. Uzavíral pojištění pro pražský pojišťovací ústav Věno, vybíral zálohy na obchody šicími stroji pro firmu Frank a Neufeld v Brně a měl prodej knihy pro Kajšovo knihkupectví v Brně. Nejraději prováděl své podvodné obchody v brněnských předměstích a tišnovském okrese. Policejní komisařství v Husovicích nyní sestavuje rejstřík hříchů tohoto výtečníka a netají se přesvedčením, že bude hodně obsáhlý, neboť se přihlásí asi hodně lidí, jím podvedených a poškozených.“

Moravský večerník, 16. listopadu 1928:

„Jak již Mor. večerník uveřejnil, stíhán jest několika četnickými stanicemi Viktor Zdráhal, obchodní cestující z Vážan u Kroměříže, vícekrát trestaný podvodník, který nabízí látky na obleky, vybírá předem zálohy, avšak objednávky nevyřizuje. Podvádí ponejvíce dělnictvo. Zdráhalovi hoří půda pod nohama, poněvadž pátrací oběžníky se rojí jako houby po dešti a proto chce páchati podvody na jméno jiného. Dne 2. října t.r. Zdráhal vylákal na Josefu Brodíkovi ve Všetulích u Holešova křestní list, popis jeho osoby a potvrzení o domovské příslušnosti za tím účelem, že vymůže Brodíkovi u firmy zastoupení pro Všetuly. Dále vylákal téhož dne na různých osobách ve Všetulích přest 300 Kč jako zálohy na zboží, které zase nedodal. Křestní list Josefa Brodíka zní, že narodil se 20. dubna 1905 v Napajedlích. Domovská příslušnost Pravčice, okres Kroměříž. Hledaný Zdráhal jest menší zavalité postavy, kulatého, červeného obličeje, oděn jest v černý zánovní oblek, tmavý svrchník a nosí černý klobouk.“

dnešní Vážany čp. 13

Lidové noviny, 12.12. 1925:

„Podvádí pořád. Ke zprávě, že na Blanensku cestuje Viktor Zdráhal z Vážan u Kroměříže a páchá podvody s losy, se oznamuje z Kroměříže, že Zdráhal byl v poslední době v Kroměříži a spáchal tam četné podvody. Před zmizením z Kroměříže zanechal na břehu řeky Moravy své šatstvo aby se zdálo, že se utopil. Prchl však a vydává se v každém okresu na Moravě za někoho jiného. Opatřil si četné cizí průkazy a těmi se snadno legitimuje, protože pod svým jménem je u každého bezpečnostního úřadu veden v evidenci.“

Lidové noviny, 24.2. 1925:

„Podvodník. Ve službách Družiny čs. legionářů v Praze byl zaměstnán 29letý Viktor Zdráhal z Vážan u Kroměříže jako generální zástupce. Zdráhal vzal si jako spolucestující V. Kubovského a jeho sestru Josefu, vybrav od nich kauci 700 Kč, kterých však firmě nezaslal, ale utratil. Utratil také jejich provisi, která mu byla zaslána k výplatě, 1346 Kč. Dále podvedl Družinu předstíranými objednávkami, na které vybral provisi několik tisíc Kč, a několik kroměřížských občanů podvedl o větší částky. 19. t.m. z Kroměříže zmizel a dosud je nezvěstný.“