autor: Petr Bergmann, www.broumovsko.org

Ve druhé polovině 19. století odešlo kolem 400 rodin z Broumovska do jižní Chile, do oblasti jezera Llanquihue. Stalo se tak v rámci cílené, státem organizované kolonizace jižní části Chile německými osadníky. Inicioval jsem výzkum pozůstatků původní dřevěné lidové architektury v oblasti Valdivie, zejména v lokalitách Puerto Varas, Puerto Octay, Puerto Montt, Frutillar a Nueva Braunau, tedy Nový Broumov. Právě v těchto místech lze totiž vypozorovat architektonické a řemeslné vlivy z Broumovska, dodnes na severním břehu Llhaquihue žijí desítky potomků broumovských rodin Kahler, Scholz, Opitz, Weisser a dalších tradičních rodů z Broumovska.

Dochované budovy Ballinstadtu slouží dnes jako stálá expozice muzea. https://www.ballinstadt.de/

Na konci loňského roku se na Broumovsku uskutečnilo malé symposium za účasti čtyř chilských architektů, kteří se přijeli seznámit s původní lidovou architekturou na Broumovsku, ve Slezsku a v Krkonoších. Měsíční pobyt a intenzivní zkoumání tvarosloví místní lidové architektury je nenechalo na pochybách, že existuje přímé spojení mezi fundamentální typologií broumovských staveb a odvozenin v Chile. Výzkum bude nyní pokračovat přímo v Chile, proběhne dokumentace dochovaných staveb a pátrání v rodinách broumovských exulantů po stavitelích a řemeslnících, kteří stavby provedli. V Chile není k dispozici archivní systém jako v Evropě, takže bádání v archivních dokumentech není východiskem.

Budoucí rednecks. Dole je veduta ukazující až neuvěřitelnou rozlohu Ballinstadtu, ubytovacího zařízení pro migranty, odkud vyplulo z Hamburku na stovkách lodí přes tři milióny běženců z Evropy.
Jídlo se v Ballinstadtu podávalo třikrát denně.
Čekání na nalodění.
Ukázka seznamu cestujících, které byly v Ballinstadtu pečlivě vedeny. Evidence cestujících je i digitálně zpracována a zpřístupněna veřejnosti. Je to databáze všech cestujících, kteří vyjeli z Ballinstadtu, koupili si palubní lístek firmy Ballin. Důvody cesty nejsou podstané.

Kolonisté odjížděli do Chile a vůbec do Nového světa především z Hamburku. Z dochované dokumentace víme, že prakticky všichni broumovští migranti vyplouvali rovněž z Hamburku, největší počet vyplul do nového působiště v letech 1870 – 1875.

Expozice
Úvod expozice tvoří lodní kufry…
…spousty lodních kufrů.
Chudí lidé cestovali ve skromných podmínkách, toto je model ubytování na přídi lodi.

Vypravil jsem se proto do Hamburku, abych zde navštívil muzeum v Ballinstadtu, někdejším „největším hotelu na světě“, odkud vyplouvali migranti všech národností především do Severní Ameriky, ale rovněž do Jižní Ameriky. Je to už pozdější historie, počátek 20. století, návštěva muzea ale poskytuje dostatečnou představu o tom, jakým způsobem a s jakými pocity, nadějemi a riziky Evropané opouštěli rodnou hroudu a vydávali se přes oceán do neznáma.

Model lodní kajuty v „životní“ velikosti.
Expozice muzea v Hamburku se skládá ze tří domů (okruhů):
Dům č.1
Hamburk před 120 lety. Pro miliony lidí je město Hamburk výchozím bodem jejich cesty do Nového světa. Během této doby se Albert Ballin, generální ředitel lodní společnosti HAPAG, rozhodne. Chce vytvořit útočiště pro emigranty na mezipřistání jejich cesty v Hamburku. Tím začíná nová éra hanzovního města – Emigrační sály na Veddelu se stávají magnetem pro emigranty a přitahují do města a přístavu miliony lidí. V prvním domě stálé expozice v Muzeu emigrace BallinStadt Hamburg zažijete historii emigrantských hal s jejich mezinárodním významem a život zakladatele a jmenovce Alberta Ballina.
Dům 2: Svět v pohybu
Ve druhém domě stálé expozice zažijete etapy emigrace v průběhu staletí. Ve 14 tematických místnostech se dozvíte více o historii migrace, vždy doprovázené osobními a dojemnými příběhy. Projděte si různé biografie emigrantů a zjistěte více o hledání nového domova. Zjistěte více o faktorech přitahování a tlačení pro migraci. Zažijte, co to znamenalo v 19. století emigrovat do USA a vybudovat si nový život v cizí zemi. Navštivte země, jejichž identitu významně utvářela historie emigrace a imigrace. Zažijte rušnou a interaktivní výstavu, která se pohybuje.
Dům 3: Speciální výstava, restaurace a muzejní obchod
V domě tři najdete naše aktuální speciální výstavy na téma migrace a také naši restauraci „Nach America“. Emigrované příbuzné můžete hledat v Centru pro výzkum rodiny.

Nabízím malou fotoreportáž, improvizovanou exkurzi, jen pro ilustraci. Ohledně výzkumu v Chile se zájemci jistě dozví více, do pěti let plánujeme vydání obsáhlé publikace, která provede srovnání a dokumentaci fenoménu přenosu broumovské architektury do Chile a jejímž cílem bude poukázat na potřebu ochrany reliktů původních staveb ve valdivijské oblasti. Z mojí návštěvy v Chile před pěti lety a z výstavy a prvních výzkumných podniků vznikla tehdy reportáž chilské televize.

Genealogie v Muzeu emigrace v Hamburku
V BallinStadt Family History Center máte přímo na místě přístup k Ancestry, největší online genealogické platformě na světě. Vydejte se na interaktivní pátrání po emigrovaných předcích. Samozřejmě zde máte k dispozici nejen jedinečné seznamy cestujících v Hamburku s téměř 6 miliony záznamů. Máte přístup k 19 miliardám historických dokumentů a obrázků po celém světě. Na několika počítačových terminálech si můžete udělat vlastní průzkum v Muzeu emigrace v Hamburku. Rodinný výzkum je podporován naším partnerem Ancestry a je v muzeu zdarma.

https://www.ballinstadt.de/