zdroj: Konference Slaný a Slánsko ve XX. století 

Spolek Wotrubia připravuje k vydání knihu „Jejich osudem se stala Velká válka. Padlí a zemřelí vojáci 28. pěšího pluku, 8. zeměbraneckého pluku a dalších c. a k. jednotek ze Slánska“.Jedním z těchto mužů byl KARL HESSE, narozený 12. února 1892 ve Slaném, jehož domovskou obcí byla však Olomouc (zde byl domovsky příslušný jeho otec). Narodil se jako Karl Hirsch a jeho otec Max byl známým slánským průmyslníkem, majitelem továrny„Bolzano, Tedesco a spol.“. Poté, co se 5. 7. 1898 Max Hirsch zastřelil, manželka Marie Evženie továrnu (pozdější ČKD Slaný) prodala.

S Karlem i jeho starším bratrem Maxem se přestěhovala do Trutnova, do rodiny svého otce Johanna Etricha a nechala sobě i oběma synům změnit příjmení na Hesse (rodné příjmení její matky).

Dědečkem Karla a Maxe byl krkonošský průmyslník Johann Etrich, prostřední ze tří bratrů (starší Josef, mladší Ignaz). Syn Ignaze – Ignaz mladší, zvaný „Igo“ byl tedy jejich příbuzným. Igo byl kontruktérem světoznámého letadla zn. Taube.  Povídání o firmě Etrich najdete zde. Doporučuji – v případě zájmu – studii Michala Plavce „LETCI VELKÉ VÁLKY BRATŘI HESSOVÉ“ ve sborníku „Všude žijí lidé – Slaný a Slánsko ve XX. století“, vydaném spolkem Wotrubia jako sv. č. 12 edice „Historie Slánska ve XX. století“ roku 2018. K dostání by mělo být na e-shopu Kanzelsberger.

V létě 1910 Karl Hesse odmaturoval na gymnáziu v Hostinném a začal studovat na univerzitě. Po vypuknutí války narukoval dobrovolně k hulánskému pluku 6 (Ulanen-Regiment Kaiser Joseph II. Nr. 6). Poté přešel k letectvu (K. u K. Luftfahrtruppe) a 16. června 1916 se stal leteckým pozorovatelem, za svoji činnost posléze vyznamenaným Vojenským záslužným křížem 3. třídy s válečnou dekorací a meči (Militärverdienstkreuz 3. Klasse mit Kriegsdekoration und den Schwertern). S více než ročním odstupem se stal i polním pilotem. Prodělal 37 bojových letů a zúčastnil se třech leteckých soubojů na italské frontě.

Hansa Brandenburg C. I (U) 169.02
ilustrační foto letoun Hansa-Brandenburg 169.02

V hodnosti nadporučíka (hodnost Oberleutnant in der Reserve získal k 1. květnu 1917) a jako příslušník letecké setniny FliK 102G zahynul Karl Hesse jako pozorovatel spolu s pilotem při nočním bombardovacím náletu z 3. na 4. května 1918. Letoun Hansa-Brandenburg C. I (U) 169.61, který pilotoval četař (Zugsführer) Anton Schuh, se zřítil u Sacile, které bylo tehdy v zázemí fronty, obsazeno c. a k. armádou.

Karl byl pohřben na hřbitově v Roveretu. V databázi vojenských hrobů v cizině jeho jméno nefiguruje. Ve Slaném, kde dosud pomník padlým a zemřelým vojákům nebyl postaven, jeho jméno rovněž není nikde uvedeno. Jedinou připomínkou jeho jména jsou tedy dva památníky v Trutnově.

Ten první (v databázi vojenských hrobů v ČR jako „Trutnov – číslo VH: CZE5214-4832“) se nachází na městském hřbitově ( odd. F7b) a mezi jmény 121 trutnovských občanů je na něm i nápis „Hesse Karl 1918“ ( v databázi však chybí informace o Hesseho místu a datu narození, příčině a místě úmrtí i hodnosti).

Ten druhý (v databázi vojenských hrobů jako „Trutnov – číslo VH: CZE5214-42460“) se nachází v městských sadech. Na 4 nápisních deskách (jedná se o kopie, originály jsou umístěny v bavorském Würzburgu) je uvedeno 140 jmen padlých, 153 jmen zemřelých a 41 jmen nezvěstných obyvatel Trutnova. Mezi padlými je uveden „OBLT. HESSE KARL“ (v databázi však chybí informace o Hesseho místu a datu narození i úmrtí).

Jeho bratr Max Hesse skončil válku v hodnosti rytmistra (kapitána) jako velitel Fliegergruppe G a zemřel v červenci 1975 v Salcburku ve věku 88 let.

Foto: Havarované letadlo Hansa-Brandenburg C.I (UFAG) řady 169, podobné tomu, ve kterém zahynul K. Hesse (foto NTM)