Dne 15. května se zřítilo u Šternberka na Moravě, pravděpodobně následkem vznětí benzinu s výše asi 1000 metrů letadlo 2. leteckého pluku v Olomouci, při čemž zahynul polní pilot Ant. Bělohlávek a pozorovatel nadporučík Špaček.

místo havárie zdroj: inet
  letmistr Antonín Bělohlávek
npor. Antonín Špaček

K neštěstí napsal olomoucký „Pozor“ následující: V pondělí 15. května se vzneslo v 10 hod. voj. letadlo typu Šmolík Š1(Čs. voj. let. dílny) 2. pluku v Olomouci, aby v okolí Bruntálu provedlo fotografické snímky terénu. Letadlo řídil pol. pilot Ant. Bělohlávek, nadporučík Špaček měl úkol pozorovatele.Poblíže Tešíkova směrem k Domašovu vyšlehl z letadla plamen a v okamžiku řítilo se letadlo k zemi.

pilot Antonín Bělohlávek

Pol. pilot Ant. Bělohlávek byl teprve 26 let stár, znám jako dobrý a spolehivý pilot. Absolvoval leteckou školu v Avord ve Francii. Byl ženat a otcem 2 dětí. Nadporučík Antonín Špaček byl rodák z Orlové na Těšínsku, svoboden, stár 25 let. Oba byli dobří přátelé a spolu nejraději podnikali lety.
Čest jejich památce!

 Záběry pohřbu obou letců, který se konal 18.5.1922 v Olomouci

zdroj: leteckabadatelna.cz

Pavel Krejčí 6.2019