foto: Zuzana Rozsívalová

Zemřeli hrdinskou smrtí v Rusku.

Ó Pane, pamatuj na ně ve svém království!

V poli stojí osamocený kamenný pomník.

Je na něm umístěn kříž s ukřižovaným Ježíšem Kristem, pamětní deska (ta v tuto chvíli mně neznámo kde), fotografie padlých a lucerna. Pomník byl postaven po roce 1918 jistým Vilšerem (Wilscherem) z Filipovic k uctění padlého syna v 1. sv. válce. Roku 1990 byla na pomník příbuznými padlých vojáků umístěna deska se jmény dvou bratrů: Max Wilscher a Ferdinand Wilscher. Wilscher Ferdinand: Oberpionier, padl Mekanswy-Gory. Pohřben jako bezejmenný na hřbitově Sevastopol – Gontscharnoje.

(zdroj: : volksbund.de)

Po roce 2009 byl pomník renovován.

Nápis na pomníku: Max Wilscher,geb. 1./3.1909, gefall. 4./10.1941.Ferdl Wilscher,geb. 10./2.1921, gefall. 1./1.1942.Sie starben den Heldentod in Russland.O Herr, gedenke ihrer in Deinem Reiche!

Obyvateli obce byli převážně Němci. Ve sčítání lidu v roce 1880 bylo z 207 obyvatel zařazeno k německé obcovací řeči 178 lidí a k české 29, podobně tomu bylo i o dvacet let později a při sčítání v roce 1910 se ze všech obyvatel vesnice řadily k české obcovací řeči pouze dvě osoby. Česká menšina ale pravděpodobně byla v tomto období ve Filipovicích početnější. Údaje ze sčítání zkresloval hospodářský nátlak. Pokud chtěl totiž Čech získat práci u německého zaměstnavatele, ať už v lesích Lichnovského nebo Razumovského či ve Weisshuhnově papírně v Žimrovicích, nesměl se k češství přiznávat. Mimoto byli zaměstnanci německých podniků a firem striktně úřady evidováni jako Němci.Od roku 1940 byli němečtí muži povoláváni do armády. Podle pamětníků všichni narukovaní padli.

K období 2. světové války se vztahuje osamocený pomník, stojící dosud v poli západně od obce poblíž cestičky do údolí Talhof. Připomíná bratry Maxe a Ferdinanda Wilscherovy, filipovické občany, kteří padli v letech 1941, respektive 1942, v Rusku. Jejich jména jsou vytesána v černé náhrobní desce, kterou dovezli v roce 1990 z Německa jejich příbuzní.Rudá armáda do Filipovic dorazila 4. května 1945.

Po válce byly německé rodiny z Filipovic odsunuty.

Zdroj textu: https://nasemesta.webnode.cz/…/hradec-nad…/filipovice a vets.cz