Autor: Zuzana Rozsívalová

Město tkalců a ševců. Tak se před staletími nazýval Prudnik ve spojitosti s nejdůležitějšími řemesly, které byly doménou tehdejšího obyvatelstva. K rozvoji tkalcovství došlo v 19. a 20. století, zvláště díky rodině Fränklových a Pinkusových, majitelů jedné z největších textilních továren v Evropě. Podniky této vlivné a zámožné rodiny v dobách své slávy zaměstnávaly několik tisíc pracovníků, továrníci byli známí nejen svým bohatstvím, ale také se zapsali do historie jako filantropové, mecenáši a bibliofilové.

Po válce a změně hranic se podnik přeměnil na závod bavlnářského průmyslu Frotex, který také velmi silně ovlivňoval život již nových obyvatel města. V roce 2011 byla továrna zavřena.

Textilka

Nemění to však nic na skutečnosti, že tkalcovské tradice Prudniku jsou obrovské a vtiskly jasné stopy do obrazu města. Aby se zachránilo dědictví regionu, bylo v roce 2009 slavnostně otevřeno Centrum tkalcovských tradic jako oddělení Muzea Prudnicka.

Zda něco ještě může zachránit původní průmyslové budovy, nevím.

Na fotografiích jsou zachyceny teplárna a elektrárna původního komplexu a budovy tkalcoven.

Dvůr teplárny
Teplárna
Teplárnna
Teplárna
Teplárna
Vchod

Celou fotogalerii naleznete ZDE