Autor: Zuzana Rozsívalová

Torza jeřábů a kapitanát, budova přístavního hotelu s reliéfy plachetnic, lanoví, kotvy a vesel. Suchá tráva a vítr.

Z oderského říčního přístavu v Koźle měly velké nákladní lodě přístup k Baltskému moři již od konce 19. století. Přístav byl vybudován v letech 1891 až 1908 a v té době se stal i druhým největším říčním kotvištěm v Evropě, denně tady bylo naloženo asi čtyřicet nákladních lodí. Většinou uhlím z blízkého slezského kamenouhelného revíru, zatímco z baltského Štětína mířila železná ruda do zdejších oceláren.

Na zděném nábřeží jižního břehu bylo 5 elektrických jeřábů, každý o nosnosti 5 tun, pro usnadnění dopravy bylo vybudováno i přístavní nádraží – Hafenbahnhof.

Přístav v Koźle má rozlohu 36 hektarů, z toho jedenáct hektarů zabírají tři mohutné zálivy, v nichž kdysi přístavní obsluha mohla v jednu chvíli nakládat a vykládat desítky lodí najednou. Teď ale v celém doku kotví jen zrezivělá loď Bierawa a korozí prolezlý vlečný člun. Ještě v závěru 20. století tu byl obrovský ruch. Všude obchodní lodě, denně jich odtud vyplulo nejméně dvacet, většinou do Štětína na Baltu a zpět.

Pomalu umírají i domy přístavní secesní čtvrti. Pořád čitelná jsou písmenka na průčelí přístavního hotelu – Ksinsik Hafen Hotel und Restaurant. Ještě v 80. letech tu bylo plno kaváren a restaurací, luxusní hotel i levné ubytovny pro námořníky ze Štětína. Jezdily sem výletní lodě z Vratislavi, večer tu hrála hudba. Dnes …ticho.

Právě sem mají jednou doplout lodě z Ostravy, potažmo z Bratislavy i Vídně, právě tohle má být vstupní brána pro spojení českého loďstva s Baltským mořem, součást vodního koridoru Dunaj–Odra–Labe.

Inu, Bůh suď.

Fotogalerii najdete ZDE

Zdroj textu: https://cnn.iprima.cz/ruiny-a-zadne-lode-podivejte-se-do…