text +foto Vladimír Kraus

Do dnešních dnů se poměrně dobře zachoval labyrint skalních cest, vedoucích z obcí Mšeno a Sedlec do Kokořínského dolu. Jejich účel byl prostý-sloužily zejména pro dopravu obilí ke mlýnům v Kokořínském dole. Těch zde bylo přes 20, jen v úseku Ráj-Kokořínský Důl klapaly 4 (bráno po toku Pšovky) – Vojtěchovský, Boudecký, Hlučov (viz i zde na ZO) a Podhradský. 

Zpátky se vozila mouka, pivo z pivovaru ve Vojtěchově, ale také voda z pramenů Stříbrník či Pod Vínem. Rozvíjející se Mšeno trpělo až do r. 1872 jejím nedostatkem. Ostatně i jiné obce, např. Šemánovice, měly tento problém a zde voda se nosila v putnách na zádech ze studánky v údolí.

Hlučovská cesta
Hlučovská cesta

Názvy těchto komunikací odpovídaly buď jejich cíli – cesta byla Podhradská (zelená turistická značka), Hlučovská, nebo přepravovanému tovaru (Pivovarská) či příhodě, jež se zde udála (Umrlčí- alkoholem posilnění funebráci tady ztratili rakev s nebožtíkem, směřujícím na hřbitov do Mšena, dnes jí přetíná silnice do Ráje).

Umrlčí cesta
Umrlčí cesta

Ještě je zde Salmovka, odbočující slepě z Podhradské cesty a Průsečná skála na hřbet Droužkov. Větvící se Hlučovská cesta bývá ve své odbočce vedoucí k Cikánskému plácku v dolních partiích kvůli ostré zatáčce nazývána Monte Carlo.

Hlučovská cesta r.1767

Nejstarší letopočet najdeme na Hlučovské cestě (1776), na Umrlčí cestě je k vidění 1813 a W. K. 48, možný rok opravy.

Podhradská cesta
Jarmilina-cesta
Jarmilina cesta

Během staletí se cesty následkem provozu v měkkém kameni prohlubovaly a jejich dno se více zařezávalo do terénu. Na jejich stěnách je někde i vidět obrus od nábojů kol vozů, někde i v docela úctyhodné výši nade dnem. Silničky prostě klesaly hlouběji a hlouběji, než byly posléze opuštěny…

Význam těchto z dnešního pohledu romantických, ale nepříliš komfortních komunikací skončil s vybudováním silnice Kokořínským dolem, s odbočkou z Ráje přes Romanov do Mšena a také vystavěním téměř horské silnice přes Kaninu do Kokořínského Dolu (osady) a z obce Kokořín do údolí (i s tunelem a zábradlím ve tvaru hradeb) v první polovině 20. století.

Zde pokud by někdo znal konkrétní data těchto staveb, nechť upřesní, díky.