zdroj: archiv ČT

Když jste šlapali Obřím dolem na naši nejvyšší horu /která má vrchol až v Polsku/, možná jste si všimli odbočky k Dolu Kovárna. Je to trochu zvláštní najít v těchto místech štolu, ale toto důlní dílo má poměrně dlouhou historii a rozhodně by stálo za to, sestoupit až 50 metrů pod povrch a vidět krásy až pohádkové. Pro ty co se tam nedostanou, důl je v současné době uzavřen, je dole odkaz na video, které stojí za zhlédnutí.

Podle různých, obtížně ověřitelných zpráv je dolování v Obřím dole velmi stará záležitost. První stručná zpráva je z roku 1511 o hornících, kteří sem přišli kutat po neúspěchu v Trutnově. Horníci pracovali v pro nás naprosto nepředstavitelných podmínkách,  dožívali se věku jen 35 – 40 roků. 

Ale opravdový rozvoj dobývání začal až v 19. století a důl Kovárna byl v oblasti nejvýznamnější a největší. Dobývání v důlním díle Kovárna je úzce spjato s hutí v Peci pod Sněžkou, která se rozkládala napříč Bukovým údolím mezi Úpou a příkrým pravobřežním svahem v místech, kde je dnes vjezd na parkoviště U kapličky. Největší prosperita byla zaznamenána v letech 1828 až 1868. V těchto letech byla v Čechách jedinou hutí, která produkovala jak surovou měď, tak arzenik a měla tedy v tomto období v Čechách monopolní postavení. Celkem bylo při průzkumných pracích vyraženo přes 7 km důlních chodeb a komínů.

V roce 1988 se průzkumem a dokumentací podzemí Sněžky začala zabývat základní organizace České speleologické společnosti 5–02 Albeřice (Speleo Albeřice).

profil díla, zdroj: Česká speleologická společnost

Během let 1989 a 1992 speleologové celou soustavu vydobytých komor vyčistili od rozpadajících se dřevěných konstrukcí i nebezpečných uvolněných balvanů a důl se stal pro další činnost bezpečným. V roce 1993 Kovárnu získali speleologové do vlastnictví a začala dlouhá cesta k turistickému zpřístupnění první vrchní části. To se podařilo dokončit až v roce 2004, kdy důl spatřili první turisté. V roce 2008 začalo zpřístupňování druhé hlubší části dolu a v roce 2011 mohli návštěvníci sestoupit až do hloubky padesáti metrů. V podzemí Sněžky odpracovali členové spolku Speleo Albeřice pod vedením Radko Táslera za více než 30 let tisíce hodin a průzkum i zpřístupňování pokračuje.

Prohlídku je nutno to předem objednat na inrtenetu.

Odkaz na video na ČT archívu zde

foto zdroj: 5–02 Albeřice (Speleo Albeřice)