zdroj: Girls in bluegrey/Děvčata v modrošedém

Girls in bluegrey/Děvčata v modrošedém
Trudy

Truda Ziemlichová, provdaná Popperová

narozená 24. prosince 1912, Šternberk, okres Olomouc, domovská příslušnost Uherský Brod, okres Uherské Hradiště.Po ukončení patřičného vzdělání pracovala jako dámská krejčová.Do Británie přiletěla letadlem přes Nizozemsko 5. srpna 1939.

Záhy po příjezdu si našla místo pomocnice v domácnosti a během února 1940 nastoupila místo švadleny u firmy Indigo Factory ve Westbury.Truda se zalíbila majitelce, ta si ji vzala domů a místo toho aby Truda šila, dělala ji doma služebnou.Leckdo by asi zajásal, ale Trudě se to nelíbilo a tak z Indigo Factory odešla.

Už 9. září napsala a poslala dopis čsl. úřadům v Londýně, kde se dává k dispozici čsl. zahraničnímu odboji a žádá v něm o přijetí k pomocným britským sborům.V této době ovšem ještě nebylo pro

s manželem Vojtechem Popperem za války v uniformách

čsl. ženy v britských ozbrojených složkách využití, musela na své válečné uplatnění počkat až do začátku roku 1941, kdy britské úřady povolily nábor cizích státních příslušnic do britských ženských sborů. 

Truda nelenila a jako jedna z prvních čsl. dobrovolnic podala na přelonu února a března 1941 přihlášku ke vstupu do WAAF. Dostála všem požadavkům. takže 29. srpna prodělává odvod a následně nastupuje činnou službu u WAAF.pod ev. č. 2004436 ve funkci švadleny sloužila např. na základnách Mount Batten(1942),Beaulieu a Predannack.

Z WAAF byla propuštěna ze zdravotních důvodů 30. července 1944 v hodnosti Leading Aircraftwoman a žila v Londýně.

V průběhu služby, 23. listopadu 1943 se provdala za příslušníka čsl. zahraniční armády Vojtecha Poppera.Vojtech se narodil 8.4.1914 v Bratislavě, odjel po začátku války do Palestiny, pravděpodobně z rasových důvodů.Před válkou studoval lékařství a do čsl. zahraniční armády vstoupil 15.7. 1942 v Palestině( os. č. R-1914).Později sloužil v Británii a ve Francii, naposledy u spojovací roty čsl. samostatné obrněné brigády.Demobilizoval v září 1945 v hodnosti desátníka aspiranta.

Manželé Popperovi se vrátili do vlasti repatriačním transportem v říjnu 1945.Nejprve žili v Bratislavě, poté se odstěhovali do Prahy.

základna létajících člunů Short Sunderland, jedno z působiští Trudy

 Truda Ziemlichová Popperová, průkopnice, která prošlapávala cestu čsl. ženám k přijetí do WAAF, zemžela po nemoci 10. ledna 1970.O Vojtěchovi se mi nepodařilo zjistit žádné další informace.

RAF Beaulieu,
RAF Beaulieu, zde Truda sloužila také
hangár na základně RAF Predannack ve Skotsku, kde Truda završila svou kariéru u WAAF