autor: José Sepp Piños

Královéhradeckém kraji na hranici s Polskem, což je dnes moje oblíbené Broumovsko v našich Sudetech a zdejší Kaple Panny Marie Pomocné, nyní známa též pod názvem Soulkostel.

Kaple „Zu Maria Hilf“. „Brünnl“ („‚s Bärnla“) byla postavena na úpatí Buchbergu v pramenné oblasti Vernéřovického potoka. Nedaleko kostelíku ještě existuje vyhledávaná horská studánka, jež dala celému kopci jméno. Na konci Vernéřovic vede lesní cesta k poutnímu místu, vzniklému z popudu Augustina Streubela a jeho dvou přátel.

Kaple Panny Marie byla však zdevastována činností pionýrského tábora. Zničeny jsou i studniční kaple, kaple Panny Marie Bolestné a jednotlivá zastavení křížové cesty.

V blízkosti kaple se nachází Mariánská studánka u které byly v roce 1878 postaveny lavice. V roce 1891 byla postavena malá dřevěná kaplička. Na místě dřevěné kaple byla 13. září 1892 zahájena stavba nového kostela. V roce 1898 byl na věž vyzdvižen posvěcený kříž. Staviteli byli August Teuber z Teplic nad Metují a Josef Schmidt z Broumova. Kostel byl vysvěcen až 15. srpna 1904 broumovským opatem Brunem Čtvrtečkem.

Kostel Panny Marie Pomocné ve Vernéřovicích je v církevní terminologií kaplí Panny Marie Pomocné. Kaple byla postavena v novogotickém slohu. Obraz Vernéřovické Panny Marie Pomocné je uchován na vernéřovické faře.

V důsledku vyhnání původních obyvatel a českého teroru v roce 1945, přišel Deutsch Wernersdorf o 14 lidských životů. Objekt byl následně v období socialismu značně zdevastován.

Dne 11. června 1899 byly slavnostně vysvěceny a zavěšeny do věže tři zvony, které byly pořízeny na náklady pana Josefa Volkeho z Křinic, slečny Barbary Heinzelové z Vernéřovic a zlatníka v Basileji, který se narodil ve Vernéřovicích, pana Augusta Peiskera. Největší zvon měl hmotnost 340 kg, druhý 170 kg a nejmenší 116 kg. Zvony byly ulity Zvonařstvím Hilzer z Wiener Neustadtu. Malý zvon nesl německý nápis HERR IST GOTT, HEILIG IST SEINE GERICHTIGKEIT, HEILIG IN EWIGKEIT (Pánem je Bůh, svatá je jeho spravedlnost, svatá až na věky.

V roce 1916 byly rekvírovány dva zvony. V roce 1944 byl rekvírován třetí zvon svatý Augustin.

Na začátku 21. století byl obcí prodán společnosti Strooikaasmusic, která započala s rekonstrukcí. Majitelé pro objekt používají název Soulkostel. V současné době kaple neslouží církevním účelům, ale konají se zde řady kulturních událostí, zejména hudební koncerty. Vystoupila zde již celá řada zahraničních i českých hudebníků.

Na tom všem mne mrzí zásadní věc. Díky vyhnání tří milionů katolických věřících, přestala proudit ve všech zdejších kostelech životně důležitá míza a díky nastoupivšímu komunistickému režimu, dostalo vše církevní smrtící ránu do týla. Ateistická náplava již neměla zájem, nebo již ani nemohla díky totalitě, navázat na nějaké tradice po místních vyhnaných.

Bohužel ani po revoluci nenastal očekávaný boom, jelikož církev se již neměla šanci v tomto státě vzpamatovat. I když proběhly církevní restituce, nebyla a není šance již něco asi udělat. Bohužel i když se např. kostely dostávají do soukromých rukou a církev se jich postupně zbavuje, ne vždy je určitá církevní pieta zachována. Pokud se nejedná o kulturní památku, může si majitel s kostelem naložit po svém, což je i zdejší případ. Je to naše česká národní ostuda !!