RUDOLF HUB, 64 ROKŮ

+ 9.5.1945

Na sklonku II. světové války, počátkem května roku 1945, se na okraji Dětřichova objevily oddíly sovětských vojsk s úkolem prohledat okolní lesy. Nadlesní Rudolf Hub, bytem v hájovně stojící na okraji obce, v této době přebýval i nocoval v obci, kde bylo relativně bezpečněji. Navzdory hrozícímu nebezpečí posledních dnů II. sv. války se vypravil do své hájovny (č.p. 196), nedbaje varování spoluobčanů.

Dne 9. května 1945 zde došlo k vraždě tří lidí. Nadlesního Rudolfa Huba, jeho manželky Margarety a jejich hospodyně Babette Helzl. Prvním, kdo navštívili místo tragédie, se naskytl hrůzostrašný pohled. Prostor v okolí hájovny byl opuštěný, potřísněný lidskou krví a v zahradě byly ledabyle zahrabány lidské mrtvoly zabalené v kobercích. O několik dnů později Rusové hájovnu podpálili a poručili několika mužům z obce, aby mrtvoly pod rouškou noci pochovali na hřbitově.

Při pozdějším shromažďování faktů, důkazů a následném vyšetřování tragédie vyšlo najevo, že nedlouho před prohledáváním lesů oddíly sovětských vojsk, navštívili hájovnu nadlesního Huba němečtí vojáci. Ti požadovali civilní oděv výměnou za své uniformy. Civilní šatstvo obdrželi – německé uniformy však zlikvidovány nebyly. To mohla být jedna z mnoha příčin, která zpečetila osud nadlesního Rudolfa Huba a která ho spolu s ostatními obyvateli hájovny stála život.