autor: Gaius Servilius Vespillo

Příběh zabitého faráře a hřbitovního anděla strážného. (Dub n. Moravou)

Dnes vám něco napíšu o hřbitově v Dubu nad Moravou. Kdo z vás je z Hané nebo blízkého okolí, jistě Dub a jeho slavný poutní kostel dobře zná.

Přímo vedle kostela se nachází hřbitov. Není původní, bývalý dubský hřbitov stál na nynější návsi u křižovatky. Na konci devatenáctého století byl ale včetně ostatků přemístěn sem. Je to takový klasický hřbitov, protkaný lipovou alejí, která poskytuje v tomto počasí milosrdně stín všem návštěvníkům.

Možná si ti starší z vás vzpomenou na událost z roku 2002, kdy tady došlo k brutální vraždě faráře, kterého našli se sekyrou v hlavě. Stalo se to tady přímo u kostela a vrah Kazda dostal doživotí. Již je to ale 20 let a kdoví, jestli nakonec po milosti nebude propuštěn.

A anděl strážný? V jihovýchodním rohu hřbitova se nacházela hrobka rodiny Zbožínků. Dominantou celé hrobky byl veliký pískovcový anděl. Žel, hrobka velmi brzo ztratila majitele a byla opuštěna. Netrvalo to dlouho, a našli se lidé, kteří tu sochu chtěli.

Obec ale trvala na jisté částce, kterou měl nový majitel zaplatit za přepis místa, aby se nestalo to, že socha se odveze neznámo kam. Šumu nevím, ale jistě to bylo celkem dost, protože zájemci se objevovali pořád, ale nikdo to nakonec nedotáhl do konce. Hrobka postupně zarůstala vegetací a zeď za ní se začala hroutit. Nakonec obec sáhla k asi nejlepšímu řešení. Roku 2021 začala obnova a záchrana hřbitovní zdi. Keře se vysekaly, zeď opravena, a anděl se z hrobky přesunul na čestné místo, odkud shlíží na celý hřbitov.

Bývalý hřbitov a kostnice v Charvátech.

Podělím se s Vámi ještě o jednu unikátnost

Ve vesnici Charváty se nachází původně renesanční kostel sv. Jana Křtitele (ve kterém mimo jiné kázal i sv. Jan Sarkander). Kostel obklopoval jako jinde hřbitov, a také kostnice, přiléhající k jedné se zdí. Když se hřbitov rušil, kostnice zůstala, a byly zde k ostatním uloženy ostatky, které se při rušení hřbitova objevily.

Nad vchodem je již dnes téměř nečitelný nápis švabachem

Uslyš mne, neboť jsú zhynuli jakožto dým dnové moji a kosti mě jakožto dřevo seschly jsú se.

Kostnice vydržela, a s ní i mrtví uvnitř. Horní patro tvoří místnost, která dříve byla márnicí, a pod tajným poklopem je sklepení, čítající několik tisíc zesnulých, kteří se postupně a v tichosti rozpadají v prach.

Snad jsem vás nenudil:)

Vespillo