text: infotabule, foto: michalov.cz

HISTORIE
Ves Pilgrimsdorf (Pilgemsdorf-Pielgrzymów) se poprvé objevuje v roce 1308 v olomouckém panství. Zpočátku Pielgrzymów patřil k panství Dzielnica, nacházející se v okrese Koźle.
V roce 1650 byl majitelem obce Jan Franciszek Ludwig von Tarol. Poté se Pilgrimsdorf dostal do majetku hraběte von Sedlnitzky, který v roce 1694 daroval obec svému panství Bartachu von Sterneck.
Od roku 1730 až do rozparcelování patřilo zboží rodu von Blumenkron, z jehož iniciativy byl palác postaven.


Rod von Blumenkron pochází podle Siebmachera z českého rytířského stavu, který přišel do Slezska v prvním desetiletí 17. století.
V roce 1720 byl poradcem kamery ve Vratislavi Henryk Wilhelm Ludwik von Blumenkron a majitelem Dobieszowa (Dobersdorf) Frederick Zygmunt von Blumenkron. V květnu 1730 podle Siebmachera kupují Pilgrims, kde v roce 1807 ve stáří umírá Józef von Blumenkron.


V roce 1843 byla část majetku patřícího rodině von Blumenkron koupena obcí, v roce 1860 obec převzala zbytek majetku.
V roce 1862 vlastnil zámek Maks Sterz, v roce 1866 přešel do rukou jeho švagra Franciszka Schmidta z Dobieszówa. Po smrti Franciszka Schmidta v roce 1895. jeho vdova prodala zámek rentiéru Klugovi.
Od roku 1900 do roku 1945 patřil zámek bankéři Fritz Heinze. Současným majitelem je Ryszard Brzeziński.

ARCHITEKTURA
Palác v Pilgrimsdorfu. I přes četné přestavby si dodnes uchovala svůj charakteristický tvar jako barokní klasicistní stavba. Byl postaven na počátku 18. století (mezi lety 1730 a 1740). Soudě podle dochovaných stop zde původně stával 13m / 13m hrad (tvrz), pravděpodobně ze 16. století.
V krajinářské studii glubczického revíru Hofrichter v popisu kostela zmiňuje, že před jeho dokončením, ke kterému došlo kolem roku 1810, sloužil farář v zámecké kapli. Tato zpráva potvrzuje existenci paláce již v 18. století.

Zmíněná barokní kaple se nachází za mostem v České republice


Palác je postaven na obdélném půdorysu, boční rizality mají podobu krátkých, vystupujících křídel, krytých samostatnými střechami. Tříosá střední část fasády je akcentována mírným výstupkem. vpředu a nahoře s trojúhelníkovým štítem. Fasáda má jedenáct os a nad vchodem je balkón podepřený čtyřmi pilíři. V horním patře jsou tři půlkruhově uzavřené okenní otvory, které fungují jako balkónové dveře.


Barock-klassizistisches Schloss der Fam. V. Blumencron, wahrscheinlich erste Hälfte des 18. Jh., Umgebaut Anfang 19. Jh. Zweigeschossiger Rechteckbau mit stark hervortretenden Seitenrisaliten an der Fassade (O). Walmdach, über den Risaliten dreiflächige Dächter Fassadenmitteakzentuiert durch Pilastermi Dreiecksgiebel im Obergeschoss, mit vorgelagertem, neuerem Balkon auf vier Pfosten. Zentrale Diele und Treppenhaus. Innenraume umgestaltet (1958).

Zámeček je dnes na pokraji zkázy. Střecha vypadá, že ještě trochu drží, ale je otázkou jak dlouho. Jak spadne nebude už asi žádné síly tuto budovu zachránit. Když vidím něco podobného přemýšlím jak se k tomu majitel dostal a proč si to pořizoval, když nemá finance na opravu. I v tomto zapadákově by se dalo provozovat originální ubytování.

celou fotogalerii najdete zde:

A celá historie této zajímavé rozdělené obce najdete ve dvou dílech: 1.část, 2. část