Autor: Zuzana Rozsívalová

Od polských (a dříve pruských) obcí a měst už po zkušenostech čekám hodně a zklamaná nebývám. Překvapená však mnohdy stále ano – tentokrát se mi ruiny velkoryse pojatého sławikówského paláce nemohly ani vejít do hledáčku fotoaparátu. Bylo třeba couvat dál a dál a ještě…

Slawikow

Konkrétní datum vzniku vznešeného paláce, který nebyl nikdy předmětem komplexního výzkumu archeologů a historiků, neznáme. Víme, že v letech 1795 – 1831 patřil Sławików rodu Eichendorffů z Lubowic, od roku 1831 obec patřila rodině Eickstedtů. Před rokem 1865 zde vyrostl neoklasicistní palác navržený architektem Adalbertem von Eickstedtem. Nejstarší část paláce byla patrně postavena v 18. století, nejspíše na tzv. základy dřívější strážní věže. Stavbu objednal Ernst Eickstedt, který krátce nato zemřel. Majetek přešel do rukou Ernsta mladšího, tehdejšího vnuka Guida a pravnuka Rudolfa.

Počátkem roku 1945 rodina Eickstedtů zámek ve Sławikówě opustila. V okolí obce probíhaly boje mezi Němci a Rudou armádou o lubowické předmostí, při kterých byl palác částečně zničen. Svoje pak vykonalo zanedbání poválečného Polska, vybavení zámku bylo rozkradeno, ten pak zanedbaný a zdevastovaný několik desetiletí chátral.

Od jara 2020 je památka oplocená a v turistické sezóně otevřena každou neděli. Práce na vyklizení oblasti jsou z velké části realizovány díky Sdružení Hnízdo, obec požádala o finance na revitalizaci paláce. Plány jsou smělé.

Palác byl postaven v eklektickém stylu, je zděný, omítnutý a postavený na obdélníkovém půdorysu. Měl tři podlaží, byl částečně podsklepený a s plochou střechou. Průčelí paláce je dlouhé 62 metrů a celá budova kopíruje starodávné antické vzory, řecké a italské motivy jsou zde jedinečné. Bohužel se nedochovaly žádné kresby interiéru paláce, nicméně archeologické práce zde teprve budou probíhat, leccos se dá ještě objevit.

Slawikow z parku
Slawikow detail

Jihovýchodně byla přistavěna oranžerie v podobě arkádového ochozu o dvou podlažích. 

Arkády oranžerie
Detail

Zříceninu paláce obklopuje zanedbaný park s mnoha vzácnými dřevinami. V zadní části parku jsou zříceniny novogotické kaple – mauzolea a slabé stopy po rodovém hřbitově. V okolí sídla se dochovaly i zbytky statku. Mezi hospodářskými budovami je v nejlepším stavu sýpka z přelomu 18. a 19. století. 

Hrobka v parku
Zbytky hrobů
Hnízda v korunách