Vítejte

recenze míst a událostí, která by Vás mohla zajímat!!!

Dramatický život dolanské rodačky Marie Sladké

...existují velmi zajímavé a dosud nevyužité archiválie k první manželce známého pilota Josefa Brykse z Lašťan (1916–1957).

Vladimír Horák partyzán v Zarevu

Vladimír Horák se narodil 6. 1. 1918 (dle gregoriánského kalendáře), 24. 12. 1917 (dle ruského juliánského, církevního kalendáře), v Rusku ve vesnici Zamarovskovsko (Velká/Malá Zemorozovka?), oblast Uralská, okruh Tjumenský, okres Tobolsk, jako Vladimír Belov Janu Horákovi, nar. 10. 1. 1889, Rudolfsheim Goldschlagstrasse 56 WIEN XIV, Reindorf No. 278, takto rakouskému zajatci, a Věře Ivanovně Belov, nar. 17. 9. 1898 v Rusku, Selo Vjazma u Moskvy.

Albín Nasswetter - pilot RAF z Dolan

Albín Nasswetter pocházel z Dolan u Olomouce, ale narodil se v Praze. Dne 21. srpna 1919 v Praze, syn oblíbeného dolanského obvodního lékaře MUDr. Albína Nasswettera. Byl členem hanáckého aeroklubu Olomouc (HAO). Studoval medicínu, aby šel ve stopách svého otce, ale okupace ČSR ho přiměla ke odchodu do zahraničí, jako u většiny letců.

Rozhovor s pilotem a projektantem Hugo Maromem

Ing. HUGO MAROM (pův. jm. Meisl) se narodil a s rodiči a mladším bratrem Rudim vyrůstal v Brně. Syny poslali manželé Meislovi v srpnu 1939 tzv. kindertransportem do Anglie. Oni stejně jako většina rodiny byli zavražděni ve vyhlazovacích táborech.