Autor: Zuzana Rozsívalová

Česko-polská státní hranice kopíruje českou část bývalé československo-polské státní hranice, o kterou se v minulosti vedly spory, které v české části vyústily v roce 1919 v krátké vojenské střetnutí a v roce 1938 ve vojenskou hrozbou vynucené odstoupení části československého území Polsku. Posunutím hranic Polska na západ vznikly další československo-polské územní spory v oblasti Ratibořska, Hlubčicka a Kladska. Územní spory ukončila až smlouva mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o konečném vytyčení státních hranic, podepsaná ve Varšavě 13. června 1958. Státní hranice v sousedství s Polskem tak zůstaly ve své předmnichovské podobě.

Rozumice jsou vesnice v historické oblasti Polská Morava právě v okrese Głubczyce (Hlubčice) leží dnes při česko-polské hranici. První písemná zmínka o nich pochází z roku 1335.

Ruiny kostela

Luteránský kostel a zbytky hřbitova

Najdeme zde ruiny evangelického kostela zničeného během druhé světové války. V Rozumicích už od roku 1524 existovalo luterské církevní společenství. Kostel byl postaven v letech 1804 až 1807 a byl poničen během bojů v roce 1945. Zůstaly z něj jen masivní obvodové zdi a věž.

Ruiny kostela
Ruiny kostela
Ruiny kostela
Ruiny kostela
Ruiny kostela
Od brány
Ruiny kostela
Náhrobky
Náhrobky

Pomník v ruinách kostela – Nigdy więcej wojny

Pomník v Rozumicích je pietní vzpomínkou na lidské oběti 1. světové války a vznikl někdy před 2. světovou válkou. Pomník přečkal i konec této války, kostel už ne.Kamenný pomník ve tvaru zužujícího se kvádru je umístěn na schodišťovém soklu, patří k památkám na původní, převážně německé osídlení oblasti a mementem.

Nigdy więcej wojny

Nie wieder Krieg

Válku už nikdy

Pomník
Pomník

Bílo-červené hraniční patníky (mezníky) současné česko-polské hranice

Mezník
Mezník
Na hranici