text +foto Vladimír Kraus

Janov

Janov (Jonsdorf) nad Hřenskem patří i dnes k větším obcím regionu.

Místopis zde r. 1929 uvádí 244 čísel popisných a 998 obyvatel, z toho 983 Němců. Žili zde hlavně plavci a voraři.

http://www.ak-ansichtskarten.de/

Dnes je domů zhruba stejně (mnohé jsou ovšem nově vystavěné chaty), počet trvale bydlících asi třetina. 

Janov kaple
Janov kaple
http://www.ak-ansichtskarten.de/

Janov tedy nebyl po r. 1945 tak těžce postižen jako jiné obce v pohraničí.

zdroj: http://www.ak-ansichtskarten.de/
větrný mlýn
větrný mlýn

Není zde kostel, jen kaple sv. Jana Křtitele a také větrný mlýn, zachráněný z ruiny v šedesátých letech, je zde také dochováno dost původní vesnické architektury i některé honosnější vily.

Janovský hřbitov slouží svému účelu i dnes, jeho zadní část s původními hroby německých obyvatel je poněkud zanedbaná, ale k jejímu vyloženému ničení jako třeba v nedaleké Růžové nebo jinde zde nedošlo. Pomník padlým v 1. světové válce je zcela netypický altánek-gloriet, který nedávno prošel obnovou.

Opomíjená zajímavost v okolí jsou staré kamenné mosty, a to jak na Janovském potoce (ústí do Suché

Most přes Kachní potok
Most přes Kachní potok

Kamenice necelý kilometr od Labe), na potoce (název?) pramenícím u Nového Světa a na Kachním potoce směrem k Labské Stráni.

Janov silniční most
silniční most

V lokalitě zvané V Dolině (viz mapy.cz) je horní most z r. 1876 (bohužel se rozpadá), kousek pod ním most z r. 1899, v údolí Janovského potoka vedla asi předchůdkyně dnešní silnice od Růžové, jsou zde zarostlé patky již neexistujícího mostu, dokonce i s patníkem.

Dolní most
Dolní most

Na Kachním potoce jsou tři mostky, foto ukazuje dolní z r. 1847.

Horní most
Horní most v Dolině

Tyto stavby by potřebovaly opravy a údržbu, přes některé již žádné používané cesty nevedou, ale doufejme, že snad nebudou ponechány svému osudu.

Janovský potok zbytek mostu
Janovský potok zbytek mostu
Janovský potok zdi
Janovský potok ochranné zdi

U Janovského potoka jsou také k vidění ochranné kamenné zdi (agrární terasy), které bránily půdní erozi ze svahů.

Bohužel zatím se investovalo jen do nové rozhledny nad Růžovou, která stojí na místě odkud je rozhled tak jako tak. Prý dokonce dostala nějakou cenu.

Janov pomník padlým 1914-18
Janov pomník padlým 1914-18