Autor: Zuzana Rozsívalová

Židovský hřbitov v Prudniku najdeme v ulici Kolejowa v těsné blízkosti vlakového nádraží.

Židovský hřbitov

Původní židovský hřbitov se pravděpodobně nacházel na tzv. „Pískové hoře”, tedy v okolí dnešní ul. Podgórná.

Edikt, který v roce 1559 vydal císař Ferdinand, vyhnal Židy z dědičných habsburských zemí, mj. z Čech, Moravy a Slezska, včetně Prudniku.

Teprve v roce 1812 se vyznavači judaismu stali způsobilými k občanské činnosti a mohli se opětovně usadit ve slezských městech.V roce 1828 žilo v Prudniku již 127 zástupců židovské obce. Prudnický židovský hřbitov vznikl v roce 1861 na území, které získali o dva roky dříve zásluhou továrníka Samuela Fränkla. V roce 1906 byla na hřbitově také díky majitelům místní textilní továrny vybudována smuteční kaple, která dnes plní funkci letničního kostela.

Židovský hřbitov

Na hřbitově se kdysi nacházelo 140 náhrobků. Mezi nimi největší hrob patřil Samuelu Fränklovi, zakladateli prudnické textilní továrny, a jeho ženě Ernestině.Odpočívají zde i další zasloužilí občané města, např. průmyslník a bibliofil, autor „Slezské knihovny” Max Pinkus se ženou Hedwigou, továrník a filantrop Albert Fränkel nebo také doktor medicíny Kurt Fränkel.

Hrobka
Hrobka
Hrobka

Celou fotogalerii naleznete ZDE