Hlučínsko je pro nás Hanáky, tak trochu neznámá krajina tam někde na severu u Polska. Přitom je to kraj, který má velmi zajímavou, až bych řekl zamotanou minulost. Území patřilo kdysi pod české země/habsburskou monarchii, v roce 1742 území získalo Prusko. Roku 1920 bylo v rozporu s míněním obyvatelstva regionu území obsazené Československem, tak aby po Mnichovské dohodě opět připadlo území Německu, přičemž se nestalo součástí Sudet, ale tzv. Alt reichu, jelikož k Německu patřilo již před rokem 1920. Je to jedna z těch oblastí, kde se obyvatelstvo nikdy nestěhovalo a přitom bylo během 100 let příslušníky pěti zemí.

Jelikož bylo ´území Hlučínska bylo velice chudý kraj. Spousta obyvatel chodila na práce do Německa. Z tohoto i mnoha dalších důvodů se většina obyvatel regionu s ČSR nikdy nezžilia. Což mělo za následek nejen možnost využívat všech výdobytků říše, ale i vykonávat vojenskou povinnost. Snad z každé rodiny musel někdo absolvovat vojenskou službu ku slávě Třetí říše.

Alfons Pchalek

Jedním z nich byl i Alfons Pchálek.

Narodil se ve Vřesině /Wreschin/ 26.7.1924 

Byl povolán do Wehrmachtu v roce 1942 a sloužil u Luftwaffe. Byl zajat v roce 1944. Eskortován lodí do zajateckého tábora  Hampton Roads, New York, USA. Na dnes už neexistující adrese blízko přístavu se nacházely zajatecké tábory pro Němce a Italy (88% Němců – zbytek Italů). Byl jedním z 134 290 zajatců, kteří tímto přístavem prošli. Jedním směrem putoval válečný materiál a mužstvo na bojiště Druhé války a zpět se dováželi ti šťastnější co přežili toto hrůzné divadlov Evropě. Většina z nich byla odeslána do vnitrozemských zajateckých táborů na jihozápadě. Ale poměrně velké množství zůstávalo v Hampton Road a pracovalo v prádelnách i jinde. První pracovní tábor POW v této zemi, který se nachází v přístavu, byl v Newport News.

mapka jednoho z táborů Camp Patrick Henry

Tábory plně byly vybaveny vším co si mohl takový zajatec přát. Jako kostel, divadlo atd. Úplně něco jiného, než se dostávalo spojeneckým zajatcům v Německu a to se nebavím o pochodech smrti na konci války.

fotografie USS West Point (nee, luxusní liner SS America) přijíždějící do přístavu v New Yorku v roce 1945, naloženého vojáky, kteří se vraceli z evropského diva
fotografie USS West Point ( SS America) přijíždějící do přístavu v New Yorku v roce 1945, naloženého vojáky, kteří se vraceli z Evropy

 Voják Alphons Phálek se dostal domů až v roce1947. Doma ho už nikdo nečekal. Měli ho za nezvěstného, jako jednu z mnoha obětí války. Divil se tomu, protože napsal domů dva dopisy, že je zdráv v americkém zajetí, ale dopisy nedošly domů… včas.

Příběh má ale nečekané pokračování. Když si jeho potomek po roce 1989 zařizoval německé občanství /na které měl právo jako potomek po mužské linii občana říše/ našli tyto dva dopisy Němci někde v archívu. Dopisy dorazily 20 let po smrti Alphonse domů. 

dopis otci
dopis otci

Panu  Josefu Pchalkovi

Wreschin čp. 9 (Vřesina) Über Ratibor (nad Ratiboří), OS (Oberschlesien – Horní Slezsko) Německo

USA, 6. 10. 1944Milý otče!

Než začnu psát pozdravím Tě německým pozdravem. Po delší době chci napsat pár řádků. Jsem zdravý a v pořádku a doufám, že Ty také, což Ti ze srdce přeji. Mně se daří dobře, mám dostatek jídla a také práce, vše je nudné a osamělé. Člověk by měl být volný, volný jako vlaštovka. Už jsi o mně určitě obdržel zprávy, alespoň od Červeného kříže. Je zde také jeden muž z Ratiboře. Ale jak se daří Tobě, milý otče? Chodíš ještě stále do původní práce? Jsou všichni mí sourozenci zdraví? Má Bürgel bratra nebo sestru? Napiš mi prosím co nejvíce. Pro dnešek musím můj dopis ukončit. S nadějí, že se těšíš dobrému zdraví a že Tě trochu rozveselí.

Se srdečnými pozdravy Tobě a mým sourozencům zůstávám

Tvůj syn Alfons, na shledanou. Svobodník Alfons Pchalek 31G-130.654 Comp 102

Adresa: Válečný zajatec, Hampton Roads, c/o G.P.D., Box 20, New York

dopis sestře

Slečna Hedwig Pchalek

Wreschin čp. 9 (Vřesina) Über Ratibor (nad Ratiboří), OS (Oberschlesien – Horní Slezsko) Německo

Milá sestro!

USA, 27. 12. 1944 Na úvod psaní Ti zasílám co nejsrdečnější pozdravy se vzpomínkou na Tebe. Jsem zdravý a v pořádku, což přeji i Tobě z celého srdce a doufám, že tomu tak je. Milá sestro, tak už máme Vánoce, doufám, že jsi je příjemně prožila, stejně tak můj otec a sourozenci. Byl už doma můj bratr Josef? Asi jsi již ode mě obdržela poštu, od května jsem od vás neobdržel dopis. Pošli mi prosím v dalším dopise Tvou fotečku, nemám žádnou. V Novém roce Ti přeji vše dobré, na šťastné shledání doma. Srdečné pozdravy otci a sourozencům. Pro dnešek můj dopis končím, příště se opět ozvu. Srdečné pozdravy a brzy na viděnou. Tvůj bratr Alfons Svobodník Alfons Pchalek 31G-130.654 Komp 102

Adresa: Válečný zajatec, Hampton Roads, c/o G.P.D., Box 20, New York N.Y.

Josef Kruppa

Druhým v této rodině byl děda z matčiny strany Josef Kruppa

Narodil se 16.8.1921 v Hlučíně  do rodiny horníka. otce Aloise Kruppy a matky Marie roz. Oletzké.  

Byl povolán do Glogau (Hlohov)dne 26.04.1944. Hlohov (polsky Głogów [guoguf], německy Glogau) je okresní město na řece Odře dnes v Dolno-slezském vojvodství na jihozápadě Polska. Sloužil v praporu Pionierbataillon / jako průzkumník u ženistů / ve Francii. Tam se dostal 6. března 1945 do britského zajetí.

Oba tito pánové pracovali po válce v Ostravě. A moc o své válečné historii nevyprávěli. Nezachoval se žádný deník, jen pár fotografií v rodinném archívu.

Info: ve spolupráci s Aleš Pchálek a Adam Filák

http://hultschiner-soldaten.ruhrcode.de  

http://www.nnhs65.com/NN-WWII-POW-CAMPS.html