autor: Miroslav Pokorný

 Dne 24.2.1880 v Úsově č.p. 27 (okres Šumperk) přišel na svět budoucí balonista a letec Ralkousko-uherského mocnářství. Narodil se sice na severní Moravě, ale déle bydlel na adrese Brno, Franz-Josef-Strasse 81 a stejně tak studoval reálku v Brně. 

rodiče otec Johann Nimmerrichter, matka Marie Nimmerrichter (Böhm), sourozenci Paula Nimmerrichter, Rosalie Nimmerrichter, Marie Nimmerrichter, Helene Nimmerrichter

č.p. 27 ve směru na kostel a zámek
zdroj -Google maps
zadní trakt domu
Obrázek ukazuje dva papírové balónky před tím, než jsou vypuštěny, na balónku uprostřed jasně vidíte vypouštěcí linie, na kterých je poštovní balíček, písková kupole a na něm opět špička plechu, potemněli, jsou připojeni. Obrázek také ukazuje, jaký samet se odpovídající popis dostal do mé rodiny leteckou poštou, lidé podílející se na stvoření, s výjimkou Oblt Schneider zprava doleva pánové: Oblt. Dietzius, Oblt. Schlegl, Zgst. Gärtner který se věrnou manuální pomocí podílel na stavbě balónu (zemřel v ruském zajetí v roce 1916), a Hptm. Nimmerrichter.

V roce 1905 absolvoval kurz létání, na počátku první světové války se stal velitelem balonového pevnostního oddělení č. 1. Proslavil se pokusem o záchranu válečných balonů z obležené pevnosti Přemyšl. Jemu se odlet nezdařil, padl do ruského zajetí, odkud se mu podařilo v roce 1918 uprchnout. Vrátil se a jako letecký důstojník se účastnil bojů na Piavě.

Pevnost Přemyšl měla chránit severovýchod mocnářství. Stavěla se s přestávkami už mnoho let. Vždy když se zhoršily vztahy s výchoním sousedem (Ruskem), se poslaly z kasy finance na pokračování výstavby. V době vypuknutí války nebyla zcela dostavěna. Pevnost, která dnes stojí v Polsku na hranicích s Ukrajinou byla za Velké války dobyta celkem třikrát dvakrát ruskými vojsky a jednou Rakouskými. Odruhém dobytí, vlastně vyhladověním posádky se můžete dočíst z knihy Obležení a pád Přemyšlu.  Pevnost dnes pomalu vstává z mrtvých a postupně ji Poláci renovují. 
zdroj: https://commons.wikimedia.org/

Samotnému balonovému útěku z pevnosti předcházel útěk letadly. Stroje se ale musely kvůli špatnému počasí vrátit. Vzlet letadel měl ještě jeden neblahý následek a to, že se ruští dělostřelci zastříleli a měli posléze přesnější mušku.

Po první světové válce pokračoval ve vojenské službě v Rakousku, v roce 1933 jako plukovník se stal velitelem Inf. Reg. Nr. 1. Do výslužby odešel v roce 1936 a nastoupil k bezpečnostní službě ve spolkové zemi Štýrsko. V Grazu se stal zástupcem ředitele bezpečnostní služby této spolkové země (Stellvertretter des Sicherheitsdirektors für das Bundesland Steiermark.).

zemřel  19.5.1955 v Mödling (Rakousko)

(Informace k této osobnosti připravil pan Miroslav Pokorný, děkujeme.)