Překlady novinových článků z dobového tisku o vzletech Paula Fiedlera rodáka ze Šternberka v Kostnici.  Více o jeho životě zde.

                                                                                                                                           dděkuji Miroslavu Pokornému

Kostnické letecké přehlídky

Paul Fiedler 1911
Paul Fiedler 1911

Letecký stroj „Fiedler“ je zkonstruován a proveden podle vlastního návrhu. Svým vzhledem se nejvíce podobá francouzskému leteckému stroji Antoinette. S rozpětím 15 m, délka trupu 10 m, výměra nosných ploch čítá 30 m2, v čelní části stroje se nachází motor Daimler o výkonu 50 k, chlazený vodou. 0,50 m dlouhá vrtule je přímo spojena s osou motoru s 1200 otáčkami za minutu. Směrovka a výškovka se nachází na ocasní části, naklápěcí plochy na hlavních nosných plochách. Stroj má hmotnost 550 kg bez pilota. Za příznivých povětrnostních podmínek je možné stroj zatížit kromě pilota ještě dalšími 120 kg.

Pilot Fiedler připravil Kostničanům na pravém břehu Rýna a Wollmatingským velké a hezké překvapení. Krátce před 7 h vykonal čtvrthodinový okružní let, který se skvěle vydařil. Již od 5 h ráno probíhaly na vojenském cvičišti ve stanu tajné práce a pouze několik zasvěcených vědělo o pilotových záměrech. O to větší bylo nadšení, když se Fiedler vznesl, mířil na Reichenau, poté ve velkém oblouku nad Untersee a Wollmatingen, nad první domy v Petershausenu, podél Rýnu a přes Stromeyersdorf opět zpět na cvičiště. Letecký stroj (jednoplošník) letěl klidně jako vážka ve výšce 200 m.

Za ranního rozbřesku se na stroj naskýtal krásný pohled. Při přistání byl Fiedler přivítán bouřlivým jásotem. Další zkušební let se již konat nebude. Letecká událost v neděli a v pondělí slibuje zajímavou podívanou.

První německý přelet Bodamského jezera Pilot Fiedler odlétl dnes ráno v 6 h 25 min. Letěl přes ostrov Mainau, Unteruhldingen do Heiligenbergu, kde několikrát obkroužil zámek a po 32 minutách přistál na Amalienplatz. Dosáhl výšky 800 až 900 m a uskutečnil tak první přelet Bodamského jezera.

paul fiedler eindecker

Letecká přehlídka na vojenském cvičišti – Pokud jsme včera psali zejména o Trpělivosti, které je zapotřebí u každé letecké přehlídky, pak se včera tato skutečnost plně potvrdila. Když diváci, kterých ostatně nebylo přítomno tolik jako v neděli, museli 2 h čekat a téměř si vykoukali oči, zda panující vítr poleví a sportovní komise nakonec oznámila, že se žádné lety již neuskuteční. Zátarasy byly odstraněny a lidé proudili ke stanu, aby si mohli stroj alespoň prohlédnout zblízka. Avšak tu náhle, když se slunce sklánělo k obzoru, najednou vítr polevil a nastalo takřka bezvětří. Pilot Fiedler se rychle bez dlouhého rozmýšlení vrhl do stroje, diváci poslušně splnili všechny organizační příkazy a vzlet se tak mohl bez prodlužování uskutečnit. Fiedler podnikl let v podobném rozsahu jako v neděli, jen s tím rozdílem, že opisoval větší kruhy a vystoupal do větší výšky 500-600 m. Vznešený klid pohybujícího se stroje s hrozivě vyhlížejícími mraky v pozadí, přes které prosvítaly červánky, vzbudil obrovské nadšení, bouřlivý jásot se nesl vzduchem, když Fiedler přistával klouzavým letem za odstaveného motoru. Letecká přehlídka se tak stala vydařenou. Za uskutečnění přehlídky budiž poděkováno městu a dalším potřebným faktorům.

Letecká přehlídka na kostnickém vojenském cvičišti K.F. Jestliže Montecuccoli pronesl, že k vedení války jsou potřeba tři věci – peníze, peníze a v neposlední řadě peníze, pak můžeme tento bezpochyby pravdivý výrok pozměnit vzhledem k modernímu leteckému sportu na: Trpělivost, trpělivost a znovu trpělivost! Aviatika je dlouhotrvající věc! Tento postřeh pronesl včera jeden bodrý sedlák z Hegau a měl pravdu. Dokud však nemáme žádné letadlo, které vzlétne za každého počasí, musíme jednoduše čekat, dokud nenastane bezvětří, nebo zavane jen lehký vánek. Paul Fiedler je dostatečně zkušený Aviatik, než aby riskoval svůj život a zničení svého stroje, aby se zavděčil divákům. To vycítila také tisícovka přítomných na rezervovaných místech na severní straně vojenského cvičiště a zejména návštěvníci Fürstenbergu, kteří – samozřejmě zadarmo – v ještě větším počtu vychutnávali pohled na přehlídku z „výše Olympu“.

Musíme vyslovit uznání sportovní komisi, která se chopila organizace s přísností ale precizností, skutečnost, kterou ocení každý, kdo již zhlédl více leteckých přehlídek, při kterých většinou vládne chaos. Takto se vše vydařilo co nejlépe a piloti i diváci byli v bezpečí před vzájemnými kolizemi. Malé stěhování národů začalo již ve 4 h, městské motorové čluny byly strašlivě přeplněné, vykonaly však vše potřebné. (jedno však včerejší odpoledne ukázalo, a to že počet motorových člunů musí být navýšen. Tomuto tématu se budeme ještě věnovat.) Před a uvnitř leteckého stanu se shromáždili členové letecké komise, dále pánové starosta Dr. Weber, zemský komisař tajný rada Straub, předseda úřadu Dr. Belzer, letci, důstojníci, mimo jiné také kníže z Fürstenbergu, velký podporovatel Fiedlera, byl přítomen s celou svojí rodinou a dalšími hosty. Ještě ale panoval silný vítr, když bylo téměř půl 7, než mohl být zažehnut motor a brzy nato vystoupal pilot Fiedler k 5- 10minutovému letu. S ohlušujícím burácením se stroj 70 m řítil po nerovném terénu vojenského cvičiště, pak se ale elegantně a jistě vznesl, vystoupal 100 m a směřoval k Untersee, krátkýmobloukem se Fiedler obrátil a přistál klouzavým letem, za jásotu davu a zvuku hudby, která ostatně příjemně zkrátila čekání. Bohužel již mnozí diváci opustili letiště, ti co vytrvali však byli o to více odměněni. Mezi čtvrt a půl osmou se uskutečnil druhý vzlet, který se vyvinul ve vynikající let. Po krátkém rozjezdu stoupal Fiedler nepřetržitě do výšky 450 m. Letěl nad Untersee, až téměř k Reichenau, velkým obloukem se pak vrátil zpět, kroužil nad vojenským cvičištěm, letěl pak podél Rýnu daleko za cvičiště, až poté opět přistál klouzavým letem.

Let nabídl spolu s krásnou krajinou, ozářenou nádherným západem slunce, pohled naplněný krásou a velkolepostí, tak že diváci připravili pilotu Fiedlerovi po jeho přistání bouřlivé uvítání. Tento let rozhodně všechny uspokojil. Stroj, který byl již na těchto stránkách popsán, si ve stanu následně prohlédly stovky lidí.