autor: Miroslav Trávníček

Před pětaosmdesáti lety… Region severní Moravy a Československého Slezska byl začleněn do 1. října 1938 nově zřízené správní jednotky nacistického Německa zv. Sudetoněmecká území, spravovaných říšským komisařem Konradem Henleinem.

Dobové foto – Nové Heřminovy; Adolf Hitler po prohlídce exteriéru prvosledového objektu lehkého opevnění vz. 37 s ozn. X/440/A-120Z, vystavěného v říjnu 1937 vysokomýtskou firmou „Ing. Josef Drahoš“ nad železniční tratí Nové Heřminovy – Milotice nad Opavou.

V pátečním dopoledni 7. října 1938 započal Vůdce Velkoněmecké říše Adolf Hitler čtvrtou etapu svých triumfálních cest na již bývalá území ČSR, která v důsledku závěrů mnichovské konference připadla Německu. Hitler přijel osobním pancéřovaným vlakem, německy zv. Führersonderzug (česky „Vůdcův zvláštní vlak“) do pruského města Neustadt in Oberschlesien (nyní Prudnik v Polsku). V 10.30 hod. nastoupil do luxusního kabrioletu Mercedes-Benz 770K a v doprovodu říšského maršála Hermanna Göringa, velitele IV záborového pásma generálplukovníka Gerda von Rundstedta, říšského komisaře Konrada Henleina, slezského vedoucího SdP Josefa Wagnera a dalšími nacistickými představiteli vypravil nejdříve do Krnova. Z balkonu tamní radnice přijali nadšené ovace československých občanů německé národnosti. Vrchní velitel německých leteckých sil (Luftwaffe) Hermann Göring odcestoval shlédnout průběh Operace Bruntál (Unternehmen Freudenthal), což znamenalo německé kódové jméno pro cvičný výsadek německých jednotek na linii objektů lehkého opevnění vz. 37 u obce Košetice nedaleko Bruntálu. Nutno podotknout, že narychlo zorganizovaná akce skončila naprostým fiaskem.

Hitler se svojí suitou pokračoval do Nových Heřminov; zde si prohlédl exteriér objektu lehkého opevnění vz. 37 s ozn. X/440/A-120Z. V prosinci 1938 tamní sudetští Němci usadili na vnější líc boční zdi nad horní hranu ocelolitinového rámu pravé kulometné střílny mramorovou pamětní desku s německojazyčným textem: „Adolfu Hitlerovi, osvoboditeli sudetského lidu a zakladateli Velkoněmecké říše.“ Po 2. světové válce byla tato připomínka „poutního místa“ zničena.

V Bruntále (německy Freudenthal) byl Hitler uvítán s obrovským nadšením na náměstí, které bylo promptně z původního názvu Masarykovo pře-jmenováno na Adolf Hitlerplatz. Cestou z Mnichova u Vrbna po Pradědem do Cukmantlu (nyní Zlaté Hory) Hitler „poctil“ svojí návštěvou prvosledový zesílený objekt u samoty Birkhahn (Tetřívek) s ozn. XXI/1/A-120 Z. V uvedené lokalitě 15 km jihovýchodně od Jeseníku přetíná široké sedlo se silnicí ze strategicky významného směru od Zlatých Hor, Rejvízu a Heřmanovic do Vrbna p/Pr dvousledová linie „řopíků“ stav. úseku XXI Mnichov s 29 objekty od Suchého vrchu napříč údolím Černé Opavy a dále jižním úbočím Jeleního vrchu s jeho hřebenovou partií do oblasti Bruntálska a Opavska. Pro posílení obrany plánovalo Ředitelství opevňovacích prací v r. 1940 výstavbu tří pěchotních srubů. Severně od Mnichova (Vrbno p/Pr), v blízkosti samoty Birkhahn , stav. firmy vystavěly důležitou uzávěru, tvořenou mj. třemi zesílenými „řopíky“, zesílený byl i jeden objekt z dvojice typu B.

Dobové foto – objekt LO vz. 37 s ozn. X/440/A-120Z; Hitlerovu návštěvu „řopíku“ připomínala pamětní deska, instalovaná na vnějším líci boční zdi nad horní hranou ocelolitinového rámu pravé kulometné střílny v prosinci roku 1938. Na nedatovaném snímku z období 2. světové války pózuje skupina německých vojáků před „poutním místem“. (Zdroj: Tomáš Svoboda, 13. 7. 2019).
Dobové foto – objekt LO vz. 37 s ozn. X/440/A-120Z; a nedatovaném snímku z období 2. světové války pózuje skupina německých vojáků před „poutním místem“. (Zdroj: noveherminovy.eu).
Dobové foto – Adolf Hitler v rozhovoru s německými důstojníky, v pozadí levé křídlo a týlová partie objektu XXI/1/A-120 Z nedaleko samoty Birkhahn (česky Tetřívek). (Zdroj: Tomáš Svoboda). 

Hitler vyslechl výklad o „československé zdi“ a prohlédl si pečlivě zhotovený plastický model zdejší linie lehkého opevnění. Vůdce vystoupal po zbudovaném polním schodišti a vstoupil do interiéru objektu. „Návštěvu“ sudetoněmeckým obyvatelstvem milovaného führera následně po dobu 2. světové války, obdobně jako v Nových Heřminovech, připomínala pamětní deska, umístěná na vnějším líci boční zdi nad horní hranou ocelolitinového rámu pravé kulometné střílny.

Dodnes čitelné nápisy v interiéru objektu dosvědčují hojnou návštěvnost příznivců nacistické ideologie. Hitler po inspekci anektovaného čs. pohraničí s uznáním ocenil vysokou bojovou hodnotu budovaných objektů čs. opevnění, o čemž mj. svědčí zápis v deníku říšského ministra propagandy Josepha Goebbelse ze dne 10. října 1938: „Dlouhá rozmluva s Vůdcem. Viděl české bunkry a nyní také dospěl k přesvědčení, že vojenské uchvácení Čech by bylo stálo mnoho krve. Je to tedy nejlepší tak, jak to je.“

Po „návštěvě“ říšského vůdce A. Hitlera dne 7. října 1938 bývalému objektu čs. opevnění připadla smutná úloha poutního místa sudetoněmeckého obyvatelstva. Vnitřní líc pravé kulometné střílny doslova oplývá „pamětními zápisy“ z blízkých i vzdálenějších sídel tehdejší německé Třetí říše. (Foto: 7. 9. 2021).

Vůdce Velkoněmecké říše zakončil 7. října 1938 svoji cestu bývalým územím západního Čs. Slezska v Cukmantlu (nyní Zlaté Hory). Před tamní radnicí nepronesl žádnou řeč, „pouze“ vyslechl projevy díků za „osvobození“ a připojení sudetských oblastí k Velkoněmecké říši. V 15.45 hod. se kolona pěti automobilů s nacistickými pohlaváry vydala zpět do města Neustadt in Oberschlesien.

Dobové foto – uvítání Adolfa Hitlera v Cukmantlu (nyní Zlaté Hory)