Paul Fiedler
Paul Fiedler

Je 28. srpna 1911 a po pěti hodinách všeobecného napětí a očekávání se pilot konečně odpoutává od země. Dosahuje výšky asi dvaceti metrů a přihlížející propadají v jásot. Sláva ale brzo skončí. Pilot se snaží udržet letoun ve vzduchu, ale nemohl zabránit tomu, aby nespadl do vody a musel být vyloven.

Tak dopadá aviatik předvádějící první vyhlídkový let v Bregenzu dnes hlavním městě rakouské spolkové země Vorarlberska,  ležící na východním břehu Bodamského jezera. Před 14-ti dny byl na předváděčce v Kostnici a tam se mu dařilo daleko lépe.

Ale ani tato tehdejší katastrofa a z dnešního pohledu úsměvná příhoda nezabrání tomu, že i sem na hranice starého mocnářství se Švýcarskem nedorazí věci jako pokrok inovace letectví a v budoucnu změny, o kterých se většině zdejšího obyvatelstva nezdá, ani v těch nejčernějších snech. Čeká je stejně jako zmíněného aviatika skoro celé dvacáté století.

Ten pán co se nedobrovolně vykoupal v Bodamském jezeře, se jmenuje Paul Fiedler. Má toho už dost za sebou. Byl významný průkopník letectví ve zkostnatělém Rakousku-Uhersku. Narodil se 18.2.1884 ve Šternberku do (jak se tenkrát psalo) fabrikantské rodiny otci Johannu a matce Aurelii dcery Wilhelma Thanela, taktéž fabrikanta ve Šternberku jinými slovy ten nejlepší rodokmen pro synáčka z rodiny na konci 19. století. Měl ještě nejméně dva mladší sourozence, ale místo aby se zabýval řízením známé rodinné firmy podnikající v oblasti textilu, vydal se na dráhu dobrodruha.

Paul Fiedler, nar. 18. února 1884, pokřtěn 18. května 1884, bydliště Sterngasse 20, katolík, muž, manželský 
Otec: Johann Fiedler, továrník ve Šternberku, syn Josefa Fiedlera, továrníka ve Šternberku a jeho ženy Johanny roz. Christian Herrmuth, továrníka ze Šternberku
Matka: Aurelie, dcera Wilhelma Thanela, továrníka ze Šternberku a jeho manželky Adely roz. Franz Riedl, továrníka ze Šternberku
Kurt Franz Fiedler, nar. 17. dubna 1886, pokřtěn 11. května 1886, bydliště Sterngasse 20, katolík, muž, manželský 
Dle sdělení c.k. okresního hejtmanství se dne 6. 5. 1910 vzdal katolického vyznání  
Otec: Johann Fiedler, továrník ve Šternberku, syn Josefa Fiedlera, továrníka ve Šternberku a jeho ženy Johanny roz. Christian Herrmuth, továrníka ze Šternberku
Matka: Aurelie, dcera Wilhelma Thanela, továrníka ze Šternberku a jeho manželky Adely roz. Franz Riedl, továrníka ze Šternberku
Elisabeth Johanna Fiedler, nar. 5. října 1888, pokřtěna 6. listopadu 1888, bydliště Sterngasse 20, katolička, žena, manželská 
Dle sdělení c.k. okresního hejtmanství se dne 10. 4. 1910 vzdala katolického vyznání  
Provdána 2. 12. 1922 
Otec: Johann Fiedler, továrník ve Šternberku, syn Josefa Fiedlera, továrníka ve Šternberku a jeho ženy Johanny roz. Christian Herrmuth, továrníka ze Šternberku
Matka: Aurelie, dcera Wilhelma Thanela, továrníka ze Šternberku a jeho manželky Adely roz. Franz Riedl, továrníka ze Šternberku 
kompletní přepis Paula a jeho sourozenců z matriky od Evy Rennerové

Vstoupil do rakousko-uherské armády v roce 1903 a byl povýšen do hodnosti Leutnant der Reserve a v roce 1909 odešel do civilního života.

Posléze se stal vychovatelem u knížat Fürstenbergů (1909-1913) – což asi nebyla v té době určitě nějaká dobrodružná činnost, není známo jak se  k této práci dostal, ale daleko důležitější je, že s podporou knížat sestrojil několik létajících aparátů.

Fiedler postavil své letadlo ve vídeňském Neustadtu v Rakousku. Jeho druhý jednoplošník byl postaven na podzim roku 1910 s jedním z mála motorů Mercedes D4F o výkonu 60 k, který sponzorovala princezna z Fürstenbergu. V prosinci 1910 obdržel s tímto strojem certifikát rakouských pilotů č. 19 ve Steinfeldu ve Wiener Neustadtu.

zdroj: archiv Fürstenbergů
zdroj: archiv Fürstenbergů

Byly tři, ale žádné plány se pravděpodobně nedochovaly. Všechny poměrně moderní jednoplošníky podobné  francouzským konstrukcím.

Paul FIEDLER Monoplan Nr.I
Fiedler Nr.2 v Bregenzu
Paul Fiedler je třetí z leva.
Kostel sv. Jana (dvě věže) a v pozadí škola Heinricha-Feuersteina (samostatná věž) v Donaueschingenu

10.-24.7.1910 se poněkud neslavně účastní prvního R-U leteckého setkání (závodu) ve Vídeňském Novém městě. Za špatné výsledky našeho rodáka nemohlo jen špatné počasí, ale spíše nevyzrálost konstrukce letadla.

6.-8.5. 1911. letěl znovu na setkání v Cannstattu, 

23.7. 1911 navštívil Donaueschingen, domov knížete z Fürstenbergu.

14.8.1911 velmi úspěšné veřejné vystoupení v Kostnici

Krásná fotka získaná z archívu města Bregenzu. kde 28.8.1911 se připravuje na své letecké show Paul Fiedler, na jinak spolehlivém létajícím aparátu vlastní výroby postaveného za podpory Fürstenbergů.

28.8.1911 datum jeho neslavného vystoupení v Bregenzu.

Posléze upustil od vlastních konstrukcí letadel a začal se věnovat tomu, co mu učarovalo nejvíce – létání. Létal pro známou firmu Igo Ertricha českého Němce z Trutnova mj. se světoznámém modelem Taube. Firma Igo Etricha pořádala 2. letecký den i v Olomouci, ale náš rodák u toho nebyl létal v tuto dobu v Josefově.

Od 1. října 1913 zaměstnán u firmy (LFG?) na letadla v Berlíně. Posléze se stal šéfpilotem berlínské letecké fabriky LFG-Rolland…

(Stavba letadel a „Parsevalluftschiffen“), se sídlem v Adlershofu v Berlíně, Arndtstraße 12a.

1913/1914 úsiloval o naturalizaci jako německý občan, protože bylo pro něj nemožné najít v rakousku rozumně přijatelnou dobu trvání zaměstnání jako „letec“.  Fürst Max Egon II. Fürstenberg podpořit svou žádost dopisem ze dne doporučení policejního prezidenta v Berlíně.  19. ledna 1914 podpořil jeho požadavek dopisem princ panu von Jagow.

Je konec roku 1914 a kdesi v jihozápadní Africe pomalu stoupají k rozpálené modré obloze dva dvojplošníky. Nejsou uzpůsobeny, aby v těchto podmínkách podávali nějaké excelentní výkony, ale drží se ve vzduchu a nabírají kurz nepřátelských britských pozic. Hlásí místa postupu pozemní armádě a aktivně bombardují ležení britského kontingentu a způsobují paniku v nepřátelském ležení. Jeden z letců dokonce mačká spoušť fotoaparátu a fotí následky jednoho z prvních bombardování v právě začínajícím celosvětovém konfliktu.

Paul Fiedler by měl být uprostřed

Tím vášnivým fotografem nebyl nikdo jiný než náš rodák Paul Fiedler.

Válka ho dostihla jako pilota výše zmiňované továrny při předvádějících a zkušebních letech v jižní Africe. Vstupuje s německým pilotem poručíkem Alexandrem von Scheelem s letounem AVIATIK do Schutztruppe/německý expediční sbor/a podniká mnoho průzkumných letů nad nepřátelským územím na obranu jedněch z nemnoha německých kolonií v Africe. Oba piloti byli několikrát zraněni a letouny byly poškozeny, ať už pády nebo nepřátelskou palbou To často znamenalo jejich uzemnění až po dobu několika týdnů. Poslední mise byla letecky provedena von Scheelem v květnu 1915.

Fiedlerův Roland
paul fiedler bombing
„V dopoledních hodinách dne 27. března [1915] neúnavný pilot důstojník Fiedler letěl do Garub a způsobil velký zmatek tím, že úspěšně bombardoval nepřátelský tábor a způsobil paniku mezi asi 1700 pasoucími se jezdeckými koňmi. „
Leutnant Fiedler v koženém kabátku.
a neslavný konec letadla z“Afrického výletu” našeho rodáka.
Neslavný konec letadla z“Afrického výletu” našeho rodáka.

Schutztruppe se vzdal v červenci a oba letouny byly zničeny předtím, než padly do rukou nepřítele. Paul podepisuje prohlášení, že nezvedne zbraň proti nové vládě.

Pracuje po celou válku na farmě. Po válce v roce 1919 se nakrátko vrátí do Rakouska. Ale svět se změnil, a země ve které se narodil už neexistuje. Letec odvážně bojoval v Africe, setkával se se smrtí, byl vážně zraněn… Je jasné, že si přál získat kompenzaci.

1.srpna 1919 zaslal Rakouskému úřadu pro likvidaci armády, žádost kde předkládal služební záznamy a žádal o povýšení a vyznamenání. Aby podpořil své výroky, připojil potvrzení posledního velitele Schutztruppe, oberleutnanta Frankeho, jenž potvrzoval, že tento pilot provedl sedm zkušebních letů a dvacet operačních Nalétal 39 hodin a v aktivní službě proti nepříteli 3260 km.

Ale přes všechny předložené dokumenty, byrokrati ve Vídni odpověděli, že Fiedler by měl být od 1. září 1918 povýšen na rezervního kapitána „protože bojoval v K.u.K.“ a poslali na Ministerstvo obrany do Prahy. Paul Fiedler ale nedostal nic, nebyl povýšen, nedostal finanční kompenzaci ani vyznamenání, protože nebojoval v bývalé rakousko-uherské armádě“ Takové bylo ocenění ve vlasti…

Fiedler nějaký čas pracoval na letišti v Berlíně-Adlershofu (jako pilot) u společnosti Luft-Fahrzeug- Gesellschaft, která ho před válkou vyslala do Afriky. V roce 1920 se vrátil do Jihozápadní Afriky (předané po roce 1918 Jižní Africe).

1932 bezúročná půjčka prince Maxe Egona zu Fürstenberg pro Fiedlera ve výši 350 marek.

Jedna z jeho pohlednic Na rubu napsáno 1932 takže tu musel působit dříve než 1935

1935/1936 přidělen jako fotograf v Kiesewaldu v Krkonoších.

Zemřel v roce 1955. Pochovaný v Berlíně.

Rodina Fiedlerova bydlela mj. na Sterngasse 20, dnes Bezručova ul.

A když na tom tak přemýšlím, tento člověk by si zasloužil, pamětní desku nebo bystu. Ne snad za to že lítal nad Afrikou a pozoroval slony, ale spíš za jeho průkopnickou práci v oblasti letectví v Rakousku-Uhersku. V tomto mocnářství, za které bojovalo a umíralo mnoho Čechů na mnoha frontách a na našeho rodáka se tak nějak zapomnělo a nebo nebyl zrovna na tom správném místě ve správný čas.

Fiedler ED Nr.2

zdroje: Jiří Rajlich: Na křídlech světové války vydalo nakl. Svět Křídel 2014,

http://samilitaryhistory.org/

foto: THE SOUTH AFRICAN NATIONAL MUSEUM OF MILITARY HISTORY , Luftfahrzeugbau in Österreich: Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Enzyklopädie